WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton c.k.m z 1939

Etat w oparciu o opracowanie Krzysztofa Gebhardta [1]

Pluton c.k.m
Pluton c.k.m

Ogółem

Stan osobowy

 • 1 oficer
 • 6 podoficerów
 • 26 szeregowców

Wyposażenie

 • 4 samochody PF518 Łazik
 • motocykl Sokół 600RT M211
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • samochód ciężarowy PF 621L
 • przyczepka paliwowa

Uzbrojenie

 • 4 ckm
 • 27 karabinków (kbk)
 • 6 pistoletów

Uwagi

  W Wojsku Polskim było sześć plutonów motocyklistów:

 • obsada ckm obsada była tylko 5-osobowa. Nazywana była zmniejszoną

 • patrol reperacyjny nie wszystkie źródła mówią o nim. Możliwe, że istniał tylko w niektórych oddziałach

Pluton ckm w/g Eugeniusza Nowaka
Pluton ckm w/g Eugeniusza Nowaka

Inny etat w oparciu o książkę Eugeniusza Piotra Nowaka [2]


 • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja
 • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.297 s, memory: 16.83