WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Pluton kolarzy z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie danych uzyskanych od Juliusza S.Tym[1].

Pluton kolarzy
Pluton kolarzy

Stan osobowy:

 • 1 oficer,

 • 50 szeregowych

Uzbrojenie:

 • 2 ckm

 • 1 rkm

 • 46 kbk

 • 4 pistolety

Wyposażenie:

 • 51 rowerów (w tym 2 pod ckm, 2 pod podstawę, 16 pod skrzynki z amunicją i 1 pod rkm)
 • podczas pokoju na stanie plutonu były 2 konie - dla dowódcy plutonu i dla luzaka

Organizacja drużyny ckm

Drużyna ckm składała się z jednego podoficera zawodowego - kaprala i 19 szeregowych (część mogła być podoficerami). Nie wiem nic o podziale wewnętrznym drużyny. Na schemacie narysowałem najbardziej prawdopodobny model. Spośród 20 żołnierzy drużyny 2 przewoziło ckm, 2 podstawy i 16 amunicję, dlatego naturalną strukturą drużyny był podział na dwa karabiny maszynowe.

Jednostkę ognia ckm Maxim 08 stanowiło 2.000 naboi zataśmowanych po 250 sztuk i przewożonych w 8 skrzynkach. Jaki był zapas amunicji? Są tylko dwie możliwości 1 lub 2 skrzynki amunicji na każdym z 16 rowerów z amunicją. Niestety brak na ten temat informacji. Wiadomo, że amunicja była przymocowana pod ramą.

Znane odstępstwa - braki

Pluton kolarzy bez ckm
Pluton kolarzy bez ckm
Najpowszechniejszym odstępstwem od etatu jest brak drużyny ckm. Związane to jest z wprowadzeniem etatu drużyny w połowie sierpnia. Drużyny ckm zdołano utworzyć jedynie w części pułków. Zasadniczą trudnością był brak ckm. Niektóre pułki nie zdążyły zdać ckm, po ich wymianie na nowy wzór. Rtm. P.Lasowski, dowódca szwadronu ckm w 17 Pułku Ułanów, opisał, że w pułku pozostało 12 starych ckm. Dwa zostały przekazane do drużyny ckm, 4 do ochrony taborów pułku, pozostałe 6 zostały odesłane wraz z nadwyżkami stanów do ośrodka zapasowego.

Znane odstępstwa - pułkowe szwadrony kolarzy

Szwadron kolarzy
Szwadron kolarzy
W części pułków kawalerii zamiast plutonów kolarzy zmobilizowano szwadrony kolarzy. Pułki te miały stałe plutony kolarzy już w okresie pokojowym. Mogło to być związane bądź z osobistymi preferencjami dowódców brygad kawalerii, bądź z rozwojem dróg na obszarze Wielkopolski i Pomorza. Szwadrony kolarzy z pułków kawalerii Wielkopolskiej BK miały również drużyny ckm. Drużyny te stanowiły oddzielne pododdziały szwadronu. Szwadrony kolarzy miały swoje drużyny gospodarcze. Drużyny te były o trakcji konnej i wchodziła w skład taboru bojowego. Przemo[2] podaje, że drużyna składała się z 12 żołnierzy i 10 koni. Niestety nie udało mi się ustalić bliższych szczegółów, ale stawiałbym na kuchnię polową dwukonną, wóz przykuchenny, wóz bagażowy i wóz amunicyjny. Były minimum 3 pułki o takiej strukturze.

Szwadron kolarzy
Szwadron kolarzy
Pułki kawalerii Pomorskiej BK również miały stałe plutony kolarzy. 3 z tych pułków rozwinęły szwadrony kolarzy, ale bez drużyn ckm.

Znane struktury organizacyjne pułków

 z drużyną ckmbez drużyny ckm
zmobilizowany
pluton
etat dla pułków I grupy w/g etatu pokojowego z VIII 193921 Pułk Ułanów
zmobilizowany
szwadron
15 Pułk Ułanów
17 Pułk Ułanów
7 Pułk Strzelców Konnych
2 Pułk Szwoleżerów
16 Pułk Ułanów
8 Pułk Strzelców konnych

Historia pododdziałów kolarzy w pułkach kawalerii II RP

 • lata 20 XX wieku: Studia nad wykorzystaniem pododdziałów kolarzy (zwanych wówczas cyklistami), pod koniec lat 20 większość pułków posiadała od kilku do kilkunastu rowerów podczas manewrów organizowano z nich doraźne kompanie w ramach brygady.
 • 1930: Brygada Kawalerii "Poznań" utworzyła już podczas manewrów szwadron kolarzy (pułki tworzyły na czas manewrów plutony kolarzy)
 • 1931: projekt wprowadzenia pododdziałów kolarzy i motocyklistów w oddziałach kawalerii
 • 1935: Powstał projekt instrukcji taktycznego użycia kolarzy
 • 1936: Projekt organizacji kolarzy w kawalerii
 • 1937: podczas manewrów letnich większość pułków posiada już etatowe plutony kolarzy.
 • 1939 (sierpień): Powiększenie plutonu kolarzy o drużynę ckm

 • 1) Juliusz S.Tym, korespondencja.
 • 2) Przemo z forum Drugiej Wojny Światowej
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.283 s, memory: 16.99