WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Szwadron strzelecki z 1939

Etat w oparciu o opracowanie Krzysztofa Gebhardta[1] i książkę Eugeniusza Piotra Nowaka[2]

Szwadron strzelecki
Szwadron strzelecki

Ogółem

Stan osobowy

 • 4 oficerów
 • 23 podoficerów
 • 103 szeregowców
 • razem: 130

Wyposażenie

 • 8 x PF 621L
 • 1 x PF 508-III
 • 4 x PF 518
 • 4 x Sokół 1000
 • 1 x Sokół 600
 • przyczepka paliwowa
 • przyczepka kuchenna

Uzbrojenie

 • 2 ckm
 • 9 rkm
 • 107 karabinków (kbk)
 • 12 pistoletów

Pluton strzelecki

Rozmieszczenie żołnierzy

 • motocykl dowódca plutonu, kierowca-goniec
 • 1 samochód obserwator, kierowca, 2 sekcje (na skrzyni)
 • 2 samochód zastępca dowódcy, kierowca, 2 sekcje (na skrzyni)

Opcje

 • czwarta sekcja: możliwe, w niektórych plutonach były 3 sekcje (dowódcy jednostek nie byli krępowani etatami i mieli prawo do przesunięć we własnych jednostkach). Jeżeli były tylko 3 sekcje, to mogły być o zwiększonej licznie żołnierzy do 8. Spisy imienne oscylują pomiędzy 30, a 32 żołnierzy w plutonie.
 • goniec: niektórych materiałach występuje większa liczba żołnierzy, czasami wymienia się gońca (pieszego) d-cy plutonu
 • karabin ppanc. jeżeli w plutonie był kb ppanc, to wówczas stanowił uzbrojenie 4 sekcji.
 • zadania czwartej sekcji zastanawia mnie, dlaczego czwarta sekcje była pozbawiona rkm. Możliwe, że miała inne zadania: uzupełniała amunicję, strzegła samochodów, ewakuowała rannych, stanowiła rezerwę dla uzupełniania strat.
 • podoficerowie: Ilu było podoficerów w plutonie? Oprócz zastępcy dowódcy podoficerem był (etatowo) obserwator i dowódcy sekcji. Jadnak zazwyczaj obserwator był szeregowcem i zwykle brakowało podoficerów dla każdej sekcji
 • uwaga struktura odtworzona na podstawie struktur szwadronów strzeleckich czterech pułków zmotoryzowanych i dywizjonu rozpoznawczego WBP-M. Dane 10 Dyonu nie zostały odnalezione.

Drużyna c.k.m.

Rozmieszczenie żołnierzy

Samochody PF 518 Łazik były 7-osobowe. Dwa dodatkowe siedzenia były rozkładane (?) tyłem do kierunku jazdy. Prawdopodobnie tam były umieszczane ckm i amunicja. 4 żołnierzy z obsługi ckm było przewożonych trzecim samochodem.

Czasami pojawia się informacja, że było 15 żołnierzy w drużynie (2 kierowców). Prawdopodobnie było to w okresie prób samochodów Krupp L2H 43

Szwadron strzelecki w/g ksiązki Eugeniusza Nowaka
Szwadron strzelecki w/g ksiązki Eugeniusza Nowaka

Szwadron w/g książki Eugeniusza Nowaka

Pluton strzelecki

W swej książce E.Nowak przedstawia zupełnie inną strukturę plutonu.
Cały pluton jest na jednej ciężarówce. W kabinie ciężarówki siedział kierowca i dowódca plutonu. Pozostali żołnierze byli na skrzyni ładunkowej ciężarówki. Na specjalnych wycięciach w burtach skrzyni montowano pięć ław. pierwszych 4 żołnierzy siedziało tyłem do kierunku jazdy, pozostali przodem. Jednak tak ilość żołnierzy wraz z bagażami, wobec danych z innych plutonów strzelców jest mało prawdopodobne. Skład plutonu to: dowódca, zastępca, goniec, 3 sekcje po 6 żołnierzy i kierowca, razem 22.

IV pluton

Zamiast drużyny c.k.m. jest czwarty pluton na czterech samochodach opisywany jako lekki

Drużyna techniczno-gospodarcza

W swej książce E.Nowak przedstawia zupełnie inną strukturę drużyny.
Drużyna jest mocno rozrośnięta i bogato wyposażona, jednak mocno odstaje od danych z innych źródeł


 • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja
 • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.313 s, memory: 16.99