WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion marszowy pułku piechoty - 1939 (etat nr 14)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 14". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

Batalion marszowy
Batalion marszowy

 

Uwaga:

Specjalności w plutonie strzeleckim nie są jednakowo rozpisane w drużynach, choć ilości względem rang są jednakowe.

WyszczególnienieSpecjalnośćUzbrojenie
A. Dowódca batalionu
 kapitan/porucznikdowódca komp. strzeleckiej 
B. 1 kompania strzelecka
 dowódca kompani  
 kapitan/porucznikdowódca komp. strzeleckiej 
sierżant-szef
 sierżantstrzelec (1+0)1 kbk z bagnetem
sanitariusze
 2 strzelcówsanitariusz (0+2)2 bagnety
I pluton
 dowódca plutonu
 

porucznik/podporucznik

dowódca plutonu strzeleckiego 
zastępca dowódcy plutonu
 plutonowystrzelec (1+0)1 kbk z bagnetem
1. drużyna
 

kapral

2 st. strzelców

12 strzelców

strzelec (1+11) - w tym jeden ordynans

celowniczy r.k.m. (0+1)

strzelec wyborowy (0+1)

taboryta (0+1)

12 kb z bagnetem

3 kbk z bagnetem

2. i 3. drużyna
 
 
 

2 kaprali

4 st. strzelców

24 strzelców

strzelec (1+20) - w tym dwóch ordynansów

obserwator I (1+0)

celowniczy r.k.m. (0+2)

granatnikowy (0+2)

taboryta (0+2)

24 kb z bagnetem

6 kbk z bagnetem

II pluton
 

porucznik/podporucznik

plutonowy

3 kaprali
6 st. strzelców
36 strzelców

dowódca plutonu strzeleckiego

strzelec (3+31) - w tym jeden ordynans

celowniczy r.k.m. (0+2)

obserwator I (1+0)

strzelec wyborowy (0+1)

36 kb z bagnetem
10 kbk z bagnetem
C. 2. kompania strzelecka - jak 1
 kapitan/porucznik
2 porucznik/podporucznik
sierżant
2 plutonowych
6 kaprali
12 st. strzelców
74 strzelców

dowódca komp. strzeleckiej

dowódca plutonu strzeleckiego

strzelec (7+73) - w tym trzech ordynansów

celowniczy r.k.m. (0+3)

granatnikowy (0+2)

obserwator I (2+0)

strzelec wyborowy (0+2)

sanitariusz (0+2)

taboryta (0+3)

72 kb z bagnetem
21 kbk z bagnetem
2 bagnety
D. 3. kompania strzelecka - jak 1
 kapitan/porucznik
2 porucznik/podporucznik
sierżant
2 plutonowych
6 kaprali
12 st. strzelców
74 strzelców

dowódca komp. strzeleckiej

2 dowódców plutonu strzeleckiego

strzelec (7+73) - w tym dwóch ordynansów

celowniczy r.k.m. (0+3)

granatnikowy (0+2)

obserwator I (2+0)

strzelec wyborowy (0+2)

sanitariusz (0+2)

taboryta (0+3)

72 kb z bagnetem
21 kbk z bagnetem
2 bagnety
E. Kompania k.m. i broni towarzyszącej
 dowódca kompani
 kapitan/porucznikdowódca komp. k.m 
sierżant-szef
 sierżantobsługa k.m. (1+0)1 kbk z bagnetem
sanitariusze
 2 strzelcówsanitariusz (0+2)2 bagnety
I pluton k.m.
 dowódca plutonu
 porucznik/podporucznikdowódca plutonu k.m. 
obsługi k.m.
 3 kaprali
3 st. strzelców
12 strzelców

obsługa k.m (2+13), w tym 2 ordynansów osobistych: dowócy kompanii i dowódcy plutonu

celowniczy k.m. (0+2)

obserwator II (1+0)

18 kbk z bagnetem
II pluton k.m.
 porucznik/podporucznik
3 kaprali
3 st. strzelców
12 strzelców

dowódca plutonu k.m.

obsługa k.m (2+13), w tym 1 ordynans osobisty

celowniczy k.m. (0+2)

obserwator II (1+0)

18 kbk z bagnetem
III pluton broni towarzyszącej
 dowódca plutonu
 porucznik/podporucznikdowódca plutonu k.m. 
obsługa moździerzy i działonów ppanc
 kapral
2 st. strzelców
9 strzelców

obsługa broni towarzyszącej (1+4), w tym 1 ordynans osobisty

celowniczy broni towarzyszącej (0+2)

obsługa broni ppanc. (0+3)

celowniczy broni ppanc. (0+2)

12 kbk z bagnetem
F. Pluton specjalistów[1]
 uzupełnienie plutonów łączności
 oficer
plutonowy
3 kaprali
5 st. strzelców
14 strzelców

dowódca plutonu łączności

telefonista (2+11), w tym 1 ordynans

telefonista konny (1+6)

radiotelegrafista (1+2)

23 kbk z bagnetem
uzupełnienie plutonów pionierów i przeciwgazowego
 oficer
2 kaprali
2 st. strzelców
11 strzelców

dowódca plutonu pionierów

p.gaz (1+6)

pionier (1+7), w tym 1 ordynans

15 kbk z bagnetem
uzupełnienie artylerii piechoty
 oficer
2 kaprali
4 st. strzelców
14 strzelców

oficer baterii

obsługa armaty (1+8), w tym 1 ordynans

celowniczy armaty (0+2)

jezdni (0+8)

zwiadowca (1+0)

20 kbk z bagnetem
uzupełnienie kompanii zwiadowców
 oficerdowódca plutonu kolarzy 
zwiadowcy konni
 kapral
st. strzelec
4 strzelców

zwiadowca konny (1+5)

6 kbk z bagnetem
6 szabel
zwiadowcy kolarze
 kapral
st. strzelec
4 strzelców
zwiadowca kolarz (1+5), w tym 1 ordynans6 kbk z bagnetem
uzupełnienie funkcyjnych i rzemieślników
 4 kaprali
2 st. strzelców
6 strzelców

rusznikarz (1+0)

weterynarz (1+0)

podkuwacz (1+1)

adm. (pisarz ?) (1+0)

kucharz (0+4)

rymarz (0+1)

szewc (0+2)

12 kbk z bagnetem
razem:
oficerowie: 18[2]
szeregowi: 418
 • 4 sierżantów
 • 7 plutonowych
 • 38 kaprali
 • 59 st. strzelców
 • 310 strzelców

oficerowie:

 • dowódca komp. strzeleckiej: 4
 • dowódca komp. km: 1
 • dowódca plutonu łączności: 1
 • dowódca plutonu pionierów: 1
 • oficer baterii: 1
 • dowódca plutonu k.m,: 3
 • dowódca plutonu strzeleckiego: 6
 • dowódca plutonu kolarzy: 1

szeregowi:

 • strzelec (21+222)
 • celowniczy r.k.m. (0+9)
 • granatnikowy (0+6)
 • obserwator I (6+0)
 • strzelec wyborowy (0+6)
 • obsługa k.m (5+26)
 • celowniczy .k.m. (0+4)
 • obserwator II (2+0)
 • obsługa broni towarzyszącej (1+4)
 • celowniczy broni towarzyszącej (0+2)
 • obsługa broni ppanc. (0+3)
 • celowniczy broni ppanc. (0+2)
 • obsługa armaty (1+8), w tym 1 ordynans
 • celowniczy armaty (0+2)
 • jezdni (0+8)
 • zwiadowca (1+0)
 • telefonista (2+11)
 • telefonista konny (1+6)
 • radiotelegrafista (1+2)
 • zwiadowca konny (1+5)
 • zwiadowca kolarz (1+5)
 • p.gaz (1+6)
 • pionier (1+7)
 • sanitariusz (0+8)
 • rusznikarz (1+0)
 • weterynarz (1+0)
 • podkuwacz (1+1)
 • adm. (pisarz ?) (1+0)
 • taboryta (0+9)
 • kucharz (0+4)
 • rymarz (0+1)
 • szewc (0+2)
 • 216 kb z bagnetem
 • 194 kbk z bagnetem
 • 18 bagnetów
 • 6 szabel

Uwagi:

Wewnętrzna organizacja pododdziałów B, C, D, E i F ustalona dla celów gospodarczych i dyscypliny wewnętrznej.

W kolumnie Specjaliści dla szeregowych ilość etatów podana jest w postaci:(podoficerowie+szeregowcy).


 • 1) Dowódcą plutonu specjalistów jest najstarszy z oficerów plutonu.
 • 2) Ordynansi osobiści oficerów ze składu pododdziałów, w I plutonie 1 kompanii jest aż trzech strzelców, pełniących funkcje ordynansów (po jednym w każdej drużynie): dla dowódcy batalionu, kompanii i plutonu, w 2 i 3 kompanii jest o jednego ordynansa mniej, pozostali ordynansi są dokładnie rozpisani w kolumnie specjaliści.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.294 s, memory: 16.83