WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - 1936 - Dowództwo (etat nr 1)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

WyszczególnienieRanga: funkcjaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca pułku
 

 

 • pułkownik: dowódca pułku
 • st. ułan: kierowca samochodowy
 • 3 ułanów:
  • ordynans dowódcy pułku
  • luzak dowódcy pułku
  • ordynans do konia dowódcy pułku
 • 3 konie wierzchowe[1]
 • samochód osobowy PF-518
 • 4 kbk z bagnetem
 • 1 szabla

Uwagi:

Pewne wątpliwości budzi sposób przemieszczania się ordynansa do konia dowódcy pułku – właściwie powinien jechać na wozach taborowych w szwadronie gospodarczym; Nie wiadomo czy nie dosiadał konia zapasowego dowódcy, choć raczej należy to wykluczyć.

Samochód z kierowcą został dopisany w poprawkach odręcznych. Nieznana jest data wniesienia poprawki. W pierwotnej wersji dowódca pułku dysponował bryczką, figurującą na etacie szwadronu gospodarczego. Po dopisaniu samochodu bryczka nie została skreślona z arkusza. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę pozostawienia bryczki w etacie należy uznać zwykłe niedopatrzenie (patrz też uwagi w etacie nr 2).

2. Poczet dowódcy

 

 

 

 

Zastępca dowódcy pułku
 • ppłk/mjr: zastępca dowódcy pułku
 • 2 ułanów:
  • ordynans zastępcy dowódcy pułku
  • luzak zastępcy dowódcy pułku
 • 2 konie wierzchowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
Adiutant i oficer ordynansowy
 • rotmistrz: adiutant
 • por./ppor.: oficer ordynansowy
 • 2 ułanów:
  • luzak, wspólny adiutanta i of. ordynansowego, konno
  • ordynans, wspólny adiutanta i of. ordynansowego
 • 3 konie wierzchowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
Pisarz
 • wachmistrz: pisarz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 szabla
Trębacz
 • wachmistrz: trębacz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 szabla
Obserwatorzy
 • st. ułan: obserwator-goniec
 • ułan: obserwator-goniec
 • 2 konie wierzchowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 szable

Uwagi:

Dodatkowo w poczcie wymienia się jako oficera łączności dowódcę plutonu łączności

Przydzielone środki transportu: wóz kancelaryjno-bagażowy pod materiał kancelaryjny pułku i bagaż oficerski wraz z woźnicą z taboru dowództwa pułku w szwadronie gospodarczym. Przewożono nim ordynansów oficerów pocztu dowódcy.

3. Drużyna pionierów
 dowódca drużyny
 • wachmistrz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 szabla
zastępca dowódcy drużyny
 • kapral
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 szabla
pionierzy
 • 2 st. ułanów: pionierzy
 • 5 ułanów: pionierzy
 • 7 koni wierzchowych
 • 7 kbk z bagnetem
 • 7 szabel
koniowody
 • 4 ułanów: koniowody
 • 5 konie wierzchowe
  • w tym jeden pod juki
 • 4 kbk z bagnetem
 • 4 szable
woźnica
 • ułan: woźnica
 • 3 konie pociągowe
 • taczanka pionierska
 • 1 kbk z bagnetem
4. Kwatermistrzostwo
 Kwatermistrz
 • major/rotmistrz
 • kapral: pisarz kwatermistrza
 • 2 ułanów:
  • ordynans kwatermistrza (na wozie)
  • luzak kwatermistrza
 • 2 konie wierzchowe

przydzielone środki transportu:

 • wóz kancelaryjno-bagażowy kwatermistrza wraz z woźnicą ze szwadronu gospodarczego
 • 3 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
Oficer materiałowy[2]
 • rotmistrz
 • zbrojmistrz[3]: podoficer broni
 • plutonowy: podoficer gazowy
 • ułan: ordynans

przydzielone środki transportu:

 • zbrojmistrz i podoficer gazowy przemieszczali się na wozie amunicyjnym wraz z woźnicą ze szwadronu gospodarczego
 • rotmistrz i jego ordynans na nieustalonych wozach taboru dowództwa pułku
 • 2 pistolety skarbowe
 • 1 kbk z bagnetem
Płatnik
 • kapitan (z korpusu oficerów administracyjnych)
 • wachmistrz: podoficer rachunkowy[4]
 • st. ułan: pisarz
 • ułan: ordynans

przydzielone środki transportu:

 • wóz płatnika wraz z woźnicą z taboru dowództwa pułku w szwadronie gospodarczym
 • 2 pistolety skarbowe
 • 1 kbk z bagnetem
Oficer żywnościowy
 • porucznik/podporucznik (konno)
 • plutonowy: podoficer żywnościowy (konno)
 • 2 ułanów:
  • szeregowiec żywnościowy
  • ordynans
 • 2 konie wierzchowe
 • 1 pistolet skarbowy
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
Lekarz
 • mjr/kpt z korpusu oficerów sanitarnych (konno)
 • wachmistrz: podoficer sanitarny (konno)
 • ułan: ordynans osobisty

Dodatkowo w kwatermistrzostwie wymienia się patrol sanitarny z etatu szwadronu gospodarczego, jako towarzyszący lekarzowi

 • 2 konie wierzchowe
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
Lekarz weterynarii
 • mjr/kpt. z korpusu oficerów weterynaryjnych (konno)
 • ułan: ordynans osobisty

Dodatkowo w kwatermistrzostwie wymienia się podoficera wet. z etatu szwadronu gospodarczego, jako towarzyszący lekarzowi weterynarii. 

 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
Kapelan pułku
 • ksiądz kapelan (duchowny wojskowy)
 • 2 ułanów:
  • ordynans osobisty
  • ministrant

przydzielone środki transportu:

 • bryczka wraz z woźnicą ze szwadronu gospodarczego.
 • 2 bagnety
razem:oficerowie: 11
 • w tym 4 oficerów służb
szeregowi: 42
 • 1 chorąży
 • 5 wachmistrzów
 • 2 plutonowych
 • 3 kaprali
 • 5 st. ułanów
 • 26 ułanów
konie: 35
 • 32 koni wierzchowych (w tym jeden pod juk)
 • 3 konie pociągowe taborowe
środki przewozowe:
 • samochód osobowo-terenowy PF 518
 • taczanka pionierska
 • 32 kbk z bagnetem
 • 8 pistoletów skarbowych
 • 23 szable
 • 2 bagnety

Dowództwo pułku
Dowództwo pułku

 


 • 1) Koń dowódcy pułku, zapasowy koń dowódcy pułku, koń luzaka dowódcy pułku.
 • 2) Jest to oficer broni i gazowy. Kiedy zmieniono nazewnictwo – nie udało się ustalić. Możliwe, że używano obu określeń, jako równorzędnych.
 • 3) Zbrojmistrz to stopień wojskowy w służbie uzbrojenia – odpowiednik chorążego.
 • 4) Podoficer rachunkowy nazywany był potocznie skarbnikiem. Płatnik na zmianę ze skarbnikiem z miał obowiązek towarzyszyć stale (pilnować) skrzyni kasowej umieszczonej na wozie płatnika.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.348 s, memory: 16.99