WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon pancerny - 1939 - Szwadron samochodów pancernych typ A (Etat nr 2)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ [1]
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca szwadronu
  
 • dowódca szwadronu - kapitan
 • strzelec samochodu pancernego – kapral
 • kierowca samochodu pancernego – st. pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • samochód pancerny wz.34 z działkiem
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety wz.35
 • 2 bagnety
Dowódca szwadronu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego. Zasadniczo Łazik służył mu jako pojazd pomocniczy, gdy musiał np. udać się do dowódcy dyonu. Ponadto był tam przewożony jego bagaż osobisty.
Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

gońcy
 • 2 gońców - 2 st.pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
 • 4 kbk z bagnetem
patrol łączności z lotnikiem
 • dowódca patrolu - sygnalista - st.pancerny
 • płachtowy - pancerny
 • kierowca - pancerny
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza (dowódca)
 • 4 płachty sygnałowe (płachtowy)
 • 2 tyczki przekazywacza (kierowca)
 • 3 kbk z bagnetem
Do dnia 31 marca 1939 roku w poczcie dowódcy był patrol radio w składzie: dowódca patrolu: plutonowy, radiotelegrafista: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na samochodzie PF 508/518. Likwidacja patrolu nastąpiła z powodu niedostatku sprzętu.
I-wszy pluton samochodów pancernych
 dowódca
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • strzelec samochodu pancernego - kapral
 • kierowca samochodu pancernego - st. pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • samochód pancerny wz.34 z działkiem 37mm
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety wz.35
 • 2 bagnety
Dowódca plutonu mógł dowodzić z motocykla lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego. Motocykl był pojazdem pomocniczym, używanym np. wtedy, gdy dowódca plutonu musiał udać się do dowódcy szwadronu. Ponadto był to środek łączności. W czasie akcji bojowej znajdował się przy plutonie. W przypadku nawiązania kontaktu ogniowego - motocykl wraz z patrolem reperacyjnym cofał się na odległość 600m (max. 1500m) - do dogodnego ukrycia, z którego można było obserwować działanie rzutu bojowego. Na wezwanie dowódcy plutonu (sygnał: Goniec do dowódcy!), motocykl podjeżdżał do rzutu bojowego.
załogi samochodów pancernych
 • zastępca dowódcy - sierżant
 • strzelec samochodu pancernego – kapral
 • 2 kierowców samochodów pancernych – 2 st. pancernych
 • 2 samochody pancerne wz 34 z ckm
 • 4 pistolety
 • 4 bagnety
patrol reperacyjny
 • mechanik samochodowy - plutonowy
 • elektromechanik samochodowy - kapral
 • samochód specjalny PF 508-III furgon
 • 2 kbk z bagnetem
II-gi pluton samochodów pancernych jak I-wszy
Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st.sierżant
 
 • 1 pistolet
 • 1 bagnet
podoficerowie
 • pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy - sierżant
 • pdf. broni i gazowy - rusznikarz - plutonowy
 • puszkarz - plutonowy
 
 • 3 pistolety
 • 3 bagnety
kucharze
 • 2 kucharzy - 2 pancernych
 
 • 2 kbk z bagnetem
kierowcy
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych
 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton PF 621L (kancelaryjno-bagażowy i przykuchenny)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam. typ IV
 • przyczepa paliwowa
 • 2 kbk z bagnetem
razem

oficerowie: 3

szeregowi: 39

 • st.sierżant
 • 3 sierżantów
 • 4 plutonowych
 • 7 kaprali
 • 10 st.pancernych
 • 14 pancernych

Pojazdy (razem 10)

 • samochód osobowo-terenowy,
 • 2 samochodów ciężarowych do 2 ton,
 • 2 samochody specjalne - furgony patroli reperacyjnych
 • 5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111

Wyposażenie

 • kuchnia polowa
 • przyczepa paliwowa
 • 7 samochodów pancerny wz.34 (3 z działkiem, 4 z ckm),
 • 21 kbk z bagnetem
 • 18 pistoletów
 • 18 bagnetów

Szwadron samochodów pancernych typu A
Szwadron samochodów pancernych typu A


 • 1) Ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.321 s, memory: 16.83