WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Regulamin piechoty - część II - Walka oddziałów piechoty i musztra

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

REGULAMIN PIECHOTY

C Z Ę Ś Ć   II

WALKA ODDZIAŁÓW PIECHOTY

I

MUSZTRA

 

ROZKAZ WPROWADZAJĄCY.

 

Zatwierdzam do użytku służbowego Regulamin Piechoty Cz. II. „Walka oddziałów piechoty i musztra“ (P.I./1934 II) w układzie tymczasowym.
Regulamin ten jest rozwinięciem Części I. Regulaminu Piechoty i ujmuje szczegółowo działania bojowe, służbę połową oraz musztrę od pojedynczego Strzelca do kompanii włącznie.

Jakkolwiek wydany w układzie tymczasowym, nie ulegnie zasadniczym zmianom, zostanie natomiast uzupełniony rozdziałem „batalion“.

Regulamin ten muszą dokładnie opanować i stosować wszyscy dowódcy piechoty, a oficerowie innych broni powinni się z nim zapoznać.

Dowódcy dywizyj przedstawią mi do dnia 1.I.1935 r. szczegółowe uwagi i ewentualne wnioski co do treści regulaminu.

Rozkaz powyższy unieważnia „Regulamin Piechoty Wyciąg z Części II — Układ tymczasowy z 1931 r.“ oraz wszelkie postanowienia Regulaminu Służby Polowej O.2. /1921 i innych regulaminów
i instrukcji, niezgodne z Regulaminem Piechoty Cz. II., przy czym anulowanie w całości tych regulaminów i instrukcyj nastąpi po wydaniu dalszych części Regulaminu Piechoty.

Regulamin wchodzi w życie jako ogólnie obowiązujący z dniem 1.IV .1934 r.

 

I. WICEMINISTER SPRAW WOJSKOWYCH

FABRYCY            

generał dywizji         

Wstęp

Rozdział A. POJEDYNCZY STRZELEC.

I. Musztra.

1. Musztra bez broni.

2. Musztra z karabinem (karabinkiem).

3. Musztra ręcznym karabinem maszynowym w.28

4. Musztra lekkim karabinem maszynowym wz. 08/15 i 08/18

5. Chwyty szablą.

6. Chwyty chorągwią.

II. Walka.

1. Wskazówki ogólne.

2. Wiadomości podstawowe

3. Użycie broni i sprzętu.

4. Ogień.

5. Strzelec w natarciu.

6. Strzelec w obronie.

7. Walka z kawalerią.

8. Rozpoznanie i ubezpieczenie.

9. Łączność.

10. Obserwatorzy specjalni.

11. Zadania specjalne.

12. Strzelec w marszu i na postoju.

Rozdział B. DRUŻYNA.

1. Postanowienia ogólne.

2. Musztra zwarta.

3. Szyki luźne

4. Ogień.

5. Walka.

A. Natarcie..

Ruch w ogniu dalekim.

Natarcie do chwili szturmu.

Szturm.

Walka wewnątrz ugrupowania nieprzyjaciela.

B. Obrona.

Przygotowanie obrony.

Prowadzenie walki.

C. Wycofanie się z walki.

6. Rozpoznanie i ubezpieczenie.

A. Patrol.

B. Placówka.

Ogólnie.

Zaciąganie placówki.

Zachowanie się wobec nieprzyjaciela.

Zmiana czujek.

C. Zasadzka.

7. Marsz i postój.

Rozdział C. SEKCJA GRANATNIKÓW.

1. Postanowienia ogólne.

2. Musztra zwarta.

3. Szyki luźne.

4. Ogień.

5. Walka.

Rozdział D. PLUTON.

1. Postanowienia ogólne.

2. Musztra zwarta.

3. Szyki luźne.

4. Ogień.

5. Walka.

A. Natarcie.

Rozwinięcie i ruch w ogniu dalekim.

Natarcie do chwili szturmu.

Szturm.

Walka wewnątrz ugrupowania przeciwnika.

Pościg na polu bitwy.

Pluton odwodowy.

B. Obrona.

Przygotowanie obrony.

Prowadzenie walki.

Pluton odwodowy.

C. Wycofanie się z walki.

D. Opóźnianie ogniowe.

Zasadzka.

6. Rozpoznanie i ubezpieczenie.

A. Pluton na rozpoznaniu.

B. Szpica.

C. Placówka.

7. Marsz i postój.

Rozdział E. KOMPANIA.

1. Postanowienia ogólne.

2. Musztra zwarta.

3. Szyki luźne.

4. Walka.

A. Natarcie.

Ruch w ogniu dalekim.

Natarcie do chwili szturmu.

Szturm.

Walka wewnątrz ugrupowania nieprzyjaciela.

Pościg na polu bitwy.

Kompania odwodowa.

B. Obrona.

Przygotowanie obrony.

Prowadzenie walki (§ 255—258, Cz. I.).

Kompania odwodowa.

Luzowanie.

Wycofanie się z walki.

Opóźnianie ogniowe (§ 267 - 274, Cz. I).

Rozpoznanie i ubezpieczenie.

A. Kompania na rozpoznaniu.

B. Ubezpieczenie w marszu.

C. Ubezpieczenie postoju.

Marsz i postój.

RYCINY.

WARSZAWA 1934

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.297 s, memory: 16.99