WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Batalion ON typu IV (Etat Nr 6)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu IV w stosunku do Batalionu ON typu III miał:
 • trzy plutony c.k.m. (po jednym na kompanię) zamiast 1 plutonu na batalion (lecz tylko 6 c.k.m. zamiast 3)
 • nie miał 9 r.k.m
 • miał mieć pluton ppanc. (nie udało się jednak wyposażyć batalionów w armatki ppanc)

W odróżnieniu od etatów I - III miał etatowych woźniców oraz obligatoryjnie samochód ciężarowy i 3 motocykle lub łaziki. Również ilość wozów była większa, co zwiększało faktyczną mobilność batalionu.

Skład:
 • dowództwo batalionu
 • oddział zwiadowców
 • drużyny pionierów
 • plutonu przeciwpancernego
 • działonu moździerza
 • 3 kompanie strzeleckie
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
 1. Dowódca batalionu
  
 • major służby stałej lub kontraktowej
 • 1 motocykl lub łazik[1]
 
2. Poczet dowódcy
 adiutant
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
pisarz kanc.
 • podoficer rezerwy lub st. strzelec
 
 • 1 kbk
obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
 • 1 rakietnica
goniec
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)
 • niższy funkcjonariusz państwowy
  
3. Oddział łączności
 dowódca oddziału
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
3 patrole telefoniczne
 • 4 podoficerów rezerwy (w tym pdf. sprzętowy)
 • 10 szeregowców (w tym woźnica)
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • 1 wóz dwukonny[3]
 • 14 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej
 • podoficer rezerwy
 • 4 szeregowców

patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę

 • 5 kbk
patrol kolarzy
 • 4 szeregowców
 • 4 rowery
 • 4 kbk
4. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef baonu
 • chorąży zawodowy
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy
 • 1 pistolet[2]
podoficer gospodarczy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
woźnice
 • 4 szeregowców
 • 8 koni taborowych pociągowych[3]
 • 4 wozy dwukonny[3], w tym 2 amunicyjne, 1 bagażowy, 1 furażowy
 • 4 kbk
5. Lekarz batalionu
  
 • oficer rezerwy
  
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 6 szeregowców (w tym 2 woźniców wozów sanitarnych)
 • 4 konie taborowe pociągowe[3]
 • 2 wozy dwukonne[3]
 • 2 kbk
razem dowództwo batalionu:
 • oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
 • oficerowie rezerwy : 2
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 11
 • szeregowcy: 30
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
 • konie: 14[3]
 • wozy: 7[3]
 • rowery: 6
 • kbk: 34
 • pistolety: 3[2]
 • rakietnica: 1
B. Oddział zwiadowców
 dowódca oddziału
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
zastępca dowódcy oddziału
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
3 drużyny kolarzy
 • 3 podoficerów rezerwy
 • 27 szeregowców
 • 30 rowerów
 • 30 kbk
 • 1 rakietnica
razem oddział zwiadowców:
 • oficerowie rezerwy : 1
 • podoficerowie rezerwy: 4
 • szeregowcy: 27
 • rowery: 32
 • kbk: 31
 • pistolety: 1[2]
 • rakietnice: 3
C. Drużyna pionierów
  
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 10 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • 1 wóz taborowy dwukonny[3]
 • 12 kbk
D. Pluton przeciwpancerny
 szczegóły jak etat nr 10 zobacz
 • oficerowie rezerwy : 1
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 8
 • szeregowcy: 21
 • konie: 10[3]
 • wozy: 2[3]
 • działka ppanc: 2
 • kbk: 28
 • pistolety: 3[2]
E. Działon moździerza
 szczegóły jak etat nr 9 zobacz
Zamiast biedek wóz dwukonny
 • podoficerowie rezerwy: 2
 • szeregowców: 7
 • konie: 2[3]
 • wóz dwukonny: 2
 • moździerz: 1
 • kbk: 9
F. 1-wsza kompania strzelecka
 1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan służby stałej lub kontraktowej
 • motocykl lub łazik[1]
 
2. Poczet dowódcy
 obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
 • 1 rakietnica
zwiadowcy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
gońcy-kolarze
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery
 • 3 kbk
sekcja sanitarna
 • podoficer rezerwy
 • 4 szeregowców
  
2a. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st. sierżant zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[2]
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[2]
podoficer gospodarczy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
woźnice
 • 3 szeregowców
 • 6 koni taborowych pociągowych[3]
 • 3 wozy dwukonne[3]
 • 3 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 2
 • podoficerowie rezerwy: 4
 • szeregowcy: 14
 • konie: 8[3]
 • wozy: 3[3]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • kbk: 12
 • pistolety: 3[2]
 • rakietnica: 1
3. I-wszy pluton
 dowódca plutony
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet: 3[2]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
goniec
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
strzelec wyborowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kb
3 drużyny strzeleckie
(15 osobowe)
 • 6 podoficerów rezerwy
 • 39 szeregowców
 
 • 33 kb
 • 12 kbk
razem I-wszy plutom
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy: 8
 • szeregowców:41
 
 • kbk: 34
 • kb 14
 • pistoletów: 2[2]
4. II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
5. Pluton karabinów maszynowych
 dowódca plutony
 • chorąży zawodowy[4]
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet: 3[2]
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
oceniacz odległości
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
pomocnik rusznikarza
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
woźnica
 • szeregowiec
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • wóz dwukonne[3] (amunicyjny)
 • 1 kbk
1-wszy karabin   
 karabinowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
celowniczy
 • podoficer rezerwy lub st. strzelec
 
 • 1 c.k.m.
pomocniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
taśmowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
amunicyjni
 • 2 szeregowców
 
 • 2 kbk
woźnica
 • szeregowiec
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • wóz dwukonne[3] (amunicyjny)
 • 1 kbk
2-gi karabin jak 1-wszy
 • podoficerów rezerwy: 2
 • szeregowców:5
 • konie: 2[3]
 • wozy dwukonne:1[3]
 • 1 c.k.m
 • 6 kbk
razem pluton k.m.
 • podoficerów zawodowych: 1
 • podoficerów rezerwy: 6
 • szeregowców:13
 • konie: 4[3]
 • wozy dwukonne:2[3]
 • c.k.m: 2
 • kbk: 16
 • pistoletów: 2[2]
razem 1-wsza kompania
 • oficerów zawodowych: 1
 • oficerów rezerwy: 3
 • podoficerów zawodowych: 3
 • podoficerów rezerwy: 34
 • szeregowców:150
 • motocykl lub łazik c) : 0-1
 • konie: 14[3]
 • wozy: 6[3]
 • rowery: 4
 • kuchnia polowa: 1
 • c.k.m: 2
 • kb: 102
 • kbk: 70
 • pistoletów: 11[2]
 • rakietnica: 1
G. 2-ga kompania jak 1-wsza
H. 3-cia kompania jak 1-wsza
Razem batalionoficerów zawodowych: 4
oficerów rezerwy: 15
podoficerów zawodowych: 9
podoficerów rezerwy: 129
szeregowców:545
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik[1]: 0-4
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 70[3]
wozy: 29[3]
rowery: 50
kuchnia polowa: 3
armatka ppanc.: 3
c.k.m: 6
kb: 306
kbk: 324
pistoletów: 40[2]
rakietnica: 7
uwagi:
 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
 3. Dowódców plutonów (oficerów rezerwy) można zastąpić podchorążymi rezerwy
 4. Obowiązywało minimum 2 oficerów służby stałej w batalionie

 • 1) Może być zakupiony ze świadczeń społecznych.
 • 2) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 3) Konie i wozy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami cywilnymi niezależnie od szeregowców woźniców
 • 4) Chorąży zawodowy tylko w 1-wszej kompanii, w 2-giej i 3-ciej oficerowie rezerwy.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.344 s, memory: 16.99