WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (7TP) - Kompania czołgów lekkich z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk [1]

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca kompanii
  
 • dowódca kompanii - kapitan
 • 2 strzelców czołga
  • plutonowy
  • kapral
 • kierowca czołga - st.pancerny
 • kierowca samochodowy
 • ordynans osobisty
 • goniec - st.pancerny
 • kierowca motocykla - pancerny
 • czołg 7TP z radiostacją nadawczo-odbiorczą N-2/C
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 4 kbk wz.98
 • 3 pistolety wz.35
Załoga czołga była trzyosobowa. Jeżeli dowódca kompanii wsiadał do niego, jeden ze strzelców musiał mu ustąpić miejsca.
I-wszy pluton czołgów
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • 2 strzelców czołga - plutonowy, kapral
 • kierowca czołga - st.pancerny
 • kierowca motocykla - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • czołg 7TP z odbiornikiem radiowym z zestawu N2/C
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk wz.98
 • 3 pistolety wz.35
Załoga czołga była trzyosobowa. Jeżeli dowódca plutonu wsiadał do niego, jeden ze strzelców musiał mu ustąpić miejsca.
I-wszy półpluton
 • zastępca dowódcy plutonu - sierżant
 • dowódca czołga - kapral
 • 2 strzelców czołga - st.pancerny, pancerny
 • 2 kierowców czołga - st.pancerny, pancerny
 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
 • 6 pistoletów wz.35
II-gi półpluton
 • dowódca półplutonu - plutonowy
 • dowódca czołga - kapral
 • 2 strzelców czołga - st.pancerny, pancerny
 • 2 kierowców czołga - st.pancerny, pancerny
 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
 • 6 pistoletów wz.35
patrol reperacyjny
 • dowódca patrolu - mechanik czołgowy - sierżant
 • elektromechanik samochodowy - plutonowy
 • kierowca samochodu - pancerny
 • samochód ciężarowy terenowy wz.34 z przyczepą paliwową
 • 2 kbk wz.98
 • 1 pistolet wz.35

Patrol przewoził zestaw części wymiennych nr II-3. Główne części w tym zestawie to:

 • sprzęgło główne do czołgu (1),
 • ogniwo gąsienicy (10),
 • koło napędzające (1),
 • koło prowadzące (1),
 • akumulator czołgowy 12V 105Ah (2),
 • chłodnica czołgowa (2 - w tym 1 lewa i 1 prawa).
II-gi pluton jaki I-wszy
III-ci pluton jaki I-wszy
Drużyna gospodarcza
 szef kompanii
 • st. sierżant
 
 • 1 pistolet wz.35
pdf. sprzętowy
 • sierżant
 
 • 1 pistolet wz.35
pdf. broni i gazowy-rusznikarz
 • plutonowy
 
 • 1 kbk wz.98
puszkarz
 • kapral
 
 • 1 kbk wz.98
kuchnia
 • 2 kucharzy - 2 pancernych
 • kuchnia polowa wz.31/Sam typ IV (wydajność do 120 porcji jednorazowo)
 • 2 kbk wz.98
Normatywny zapas żywności na samochodzie przykuchennym: razem 215 kg (porcja "W", porcja "R" i dodatek "d.w."), w tym: 
 • porcja podstawowa 135,8 kg (m.in. chleb żołnierski, jarzyna twarda, słonina, cebula świeża, cukier, konserwy kawowe i inne)
 • z eksploatacji 55,3 kg (ziemniaki)
 • dowożone 23,7 kg (mięso wołowe)
kierowcy
 • 2 kierowców - 2 pancernych
 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton (PF 621L)
 • 2 kbk wz.98
razem:

oficerowie: 4

szeregowi: 75

 • st.sierżant
 • 7 sierżantów
 • 11 plutonowych
 • 11 kaprali
 • 17 st.pancernych
 • 28 pancernych
 • 16 czołgów 7TP, w tym:
  • 1 z radiostacją nadawczo-odbiorczą
  • 3 z odbiornikami radiowymi
 • samochód osobowo-terenowy
 • 2 samochody ciężarowych do 2 ton
 • 3 samochody ciężarowe wz.34
 • 4 motocykle Sokół 1000 M111
 • kuchnia polowa wz.31/Sam
 • 3 przyczepy paliwowe
 • 22 kbk wz.98
 • 53 pistolety wz.35

Kompania czołgów lekkich
Kompania czołgów lekkich


 • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.292 s, memory: 16.83