WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion pancerny - Kompania czołgów lekkich "Vickers" (7TP)

opracował ppłk dr Krzysztof M. GAJ[1]

W 2 i 3 baonie pancernym były po dwie takie kompanie. Na ich bazie rozwijano po trzy kompanie czołgów lekkich dla batalionów czołgów lekkich 7TP. Zwraca tutaj uwagę ilość samochodów radio. Razem z plutonem łączności daje to 6 radiostacji w baonie. Faktycznie w Żurawicy były 4 samochody radio, a w Warszawie tylko 3. Oznaczało to, że w tym zakresie etaty nie były wypełnione na 100%. Wynika z tego, że rozwój ilościowy czołgów nie poszedł w parze z zakupami sprzętu pomocniczego. Możliwe, że w pierwszej kolejności w samochody radio były wyposażane plutony łączności. To co zostawało, trafiało do kompanii czołgów. Struktura kompanii czołgów bardziej przygotowywała dowódcę do dowodzenia kompanią samodzielną, niż niesamodzielną ze składu batalionu czołgów 7TP.

 

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca kompanii
  
 • dowódca kompanii - kapitan
 • dowódca czołga - plutonowy
 • strzelec czołga - kapral
 • kierowca czołga
 • kierowca samochodo-motocyklowy - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • czołg 7TP z radiostacją nadawczo-odbiorczą N-2/c
 • samochód osobowo-terenowy
 • 2 kbk wz.98
 • 3 wz.35
Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

sanitariusz
 • sanitariusz - pancerny
  
załogi zapasowe[2]
 • 2 strzelców czołga - 2 pancernych
 • 2 kierowców czołga - 4 pancernych
 
 • 4 pistolety wz.35
sekcja łączności
 • dowódca sekcji - radiomechanik - plutonowy
 • starszy radiotelegrafista - st. pancerny
 • 2 radiotelegrafistów - 2 pancernych
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych
 • samochód łazik-radio z radiostacją N-1/s
 • samochód PF 508/518 z radiostacjami N-2/s
 • 5 kbk wz.98
 • 1 pistolet wz.35
patrol motocyklistów
 • dowódca patrolu - st. pancerny
 • kierowcy motocykli - 5 pancernych
 • 6 motocykli Sokół 1000 M111
 • rower
 • 6 kbk wz.98
Drużyna gospodarcza
  
 • sierżant-szef - st.sierżant
 • pdf. gospodarczy - sierżant
 • pdf. broni i gazowy - plutonowy
 • puszkarz - kapral
 
 • 2 kbk wz.98
 • 2 pistolety wz.35
Pluton techniczny
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • kierowca motocyklowy - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • pdf. sprzętowy i komendant garażu - sierżant
 • pdf. materiałów pędnych - kapral
 • motocykli Sokół 1000 M111
 • 3 kbk wz.98
 • 3 pistolet wz.35
sekcja warsztatowa
 • 2 mechaników czołgowych - plutonowy, kapral
 • 2 elektomechaników samochodowych - kapral, st. pancerny
 • elektromechanik - st. pancerny
 • 4 kierowców - 4 pancernych
 • warsztat na ciężarówkach
 • samochód-elektrownia
 • 2 samochody ciężarowe terenowe wz.34
 • przyczepa-agregat prądotwórczy EC-1
 • 9 kbk wz.98
tabor
 • 2 kierowców ciągnika - 1 plutonowy, 1 kapral, 2 kbk wz.98
 • 1 kierowca samochodu-cysterny - 1 pancerny, 1 kbk wz.98
 • 10 kierowców samochodów do 2 ton - 10 pancernych, 10 kbk wz.98
 • 2 ciągniki gąsienicowe C7P z przyczepami ewakuacyjnymi
 • 1 cysterna lub samochód ciężarowy do 2 ton z beczkami do przewozu paliwa (typowe cysterny: PF 621L lub Ursus)
 • 10 samochodów ciężarowych do 2 ton
 • 6 przyczep paliwowych
 • 13 kbk wz.98
Spośród 10 samochodów do 2 ton:
 • 5 samochodów było przeznaczonych sprzęt techniczny czołgowo-samochodowy
 • 5 samochodów było przeznaczonych do transportu amunicji
I-wszy pluton czołgów
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • dowódca czołga - plutonowy
 • strzelec czołga - kapral
 • kierowca czołga - pancerny
 • kierowca motocykla - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • czołg 7TP z odbiornikiem N2/C
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk wz.98
 • 3 pistolety wz.35
I-wszy półpluton
 • dowódca półplutonu / zastępca dowódcy plutonu - sierżant, pistolet wz.35a
 • dowódca czołga - plutonowy
 • 2 strzelców czołga - kapral, st.pancerny
 • 2 kierowców czołga - 2 pancernych
 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
6 pistoletów wz.35
II-gi półpluton
 • dowódca półplutonu - plutonowy
 • dowódca czołga - plutonowy
 • 2 strzelców czołga - st.pancerny, pancerny
 • 2 kierowców czołga - 2 pancernych
 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
6 pistoletów wz.35
II-gi pluton czołgów jak I-wszy
razem:

oficerowie: 4

szeregowi: 86

 • st.sierżant
 • 4 sierżantów
 • 13 plutonowych
 • 10 kaprali
 • 9 st.pancernych
 • 49 pancernych
 • 11 czołgów 7TP (w tym 1 z radiostacją nadawczo-odbiorczą, 2 z odbiornikami)
 • 1 samochód osobowo-terenowy
 • 2 samochody-radio
 • 10 samochodów ciężarowych do 2 ton
 • 1 samochód-cysterna
 • 1 samochód-warsztat
 • 1 samochód-elektrownia
 • 2 samochody ciężarowe terenowe wz.34
 • 2 ciągniki C7P
 • 9 motocykli Sokół 1000 M111
 • 1 kuchnia polowa
 • 6 przyczep paliwowych
 • 1 przyczepa-agregat EC-1
 • 2 przyczepy ewakuacyjne 7-tonowe
 • 44 karabinki wz.98
 • 41 pistoletów wz.35

 

Kompania czołgów lekkich
Kompania czołgów lekkich


 • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
 • 2) Podział na funkcje raczej teoretyczny, gdyż wszyscy żołnierze załóg sprzętu pancernego posiadali wyszkolenie zarówno strzelca czołgu jak i kierowcy czołgu (a ponadto kierowcy samochodu ciężarowego).
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.307 s, memory: 16.99