WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (R 35) - Kompania techniczno-gospodarcza - Próba rekonstrukcji

Opracowali: Marek Gabryszuk, Robert Wasilczuk, ppłk Krzysztof Gaj [1]

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca kompanii
  
 • dowódca kompanii - kapitan
 • kierowca samochodu - st.pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny,
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
Pluton załóg i czołgów zapasowych
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - 1 porucznik/podporucznik
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • kierowca czołga - 1 kapral
 • kierowca motocykla - 1 st. pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
czołgi zapasowe
 • 5 dowódców czołgów - 5 plutonowych
 • 5 kierowców czołgów - 5 kaprali
 • 5 czołgów R 35, każdy uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm
 • 10 pistoletów
załogi zapasowe
 29 żołnierzy załóg zapasowych
 • 2 sierżantów
 • 4 plutonowych
 • 18 kaprali
 • 5 pancernych
 
 • 2 c.k.m. [2]
 • 5 kbk z bagnetem
 • 24 pistolety
kierowcy
 • 2 kierowców samochodów - 2 st. pancernych
2 samochody ciężarowe o kategorii ładowności do 2 ton
 • 2 kbk z bagnetem
sekcja obsługowo-naprawcza [3]
 dowódca sekcji
 • sierżant
 
 • 1 pistolet
elektromechanik samochodowy
 • kapral
 
 • 1 kbk z bagnetem
12 smarowniczych
 • 12 pancernych
 
 • 12 kbk z bagnetem
1 kierowca samochodowy
 • pancerny
 • samochód ciężarowy o kategorii ładowności do 2 ton
 • 1 kbk z bagnetem

Wzorem organizacji zastosowanej w plutonach czołgów liniowych zorganizowano sekcję obsługowo-naprawczą, liczącą w tym wypadku mechanika, elektromechanika i aż 12 smarowniczych (pluton czołgów zapasowych liczył dwa razy więcej wozów niż pluton liniowy). Pojazdem sekcji był zapewne samochód PF 621L. W praktyce mógł on być zastąpiony innym modelem samochodu ciężarowego. Wiadomo, że w batalionie znalazł się co najmniej 1 Ursus-A. Pojazd taki przedstawiony został na rysunku.

Pluton techniczny
 dowódca plutonu
  
 • dowódca plutonu - kapitan/porucznik
 • ordynans osobisty
 • kierowca samochodowo-motocyklowy - 1 st. pancerny
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
podoficerowie
 • pdf. sprzętowy - st.sierżant
 • pom. pdf. sprzętowego - plutonowy
 • pdf. materiałów pędnych - 1 sierżant
 
 • 1 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety

Uwagi:

 • Etat nie precyzuje dokładnego przydziału żołnierzy plutonu względem środków transportu.
 • Części zapasowe do czołgów i pojazdów, oraz część personelu plutonu technicznego, która nie zmieściła się w organicznych pojazdach plutonu, były przewożone samochodami taboru przeznaczonymi pod sprzęt techniczny i materiały pędne, być może część funkcyjnych przewożona była w ciągnikach C7P.
warsztat reperacyjne
 dowódca warsztatu
 • mechanik czołgowy - sierżant
 
 • 1 pistolet
mechanik czołgowy
 • mechanik czołgowy - sierżant
 
 • 1 pistolet
mechanicy samochodowi
 • 6 mechaników samochodowych - 2 sierżantów, 4 plutonowych
 
 • 4 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
elektromechanicy
 • 2 elektromechaników - plutonowy, kapral
 
 • 2 kbk z bagnetem
tokarze
 • 2 tokarzy - 2 kaprali
 
 • 2 kbk z bagnetem
spawacze
 • 2 spawaczy - 2 kaprali
 
 • 2 kbk z bagnetem
kowale
 • 2 kowali - 2 st.pancernych
 
 • 2 kbk z bagnetem
ślusarze
 • 2 ślusarzy - 2 st.pancernych
 
 • 2 kbk z bagnetem
kierowcy
 • 2 kierowców - 2 pancernych
 • 2 warsztaty na ciężarówkach (Latil, Renault, pojazdy typowe – patrz uwagi)
 • samochód warsztatowy PF 621L.
 • 2 kbk z bagnetem
obsługa kranu (dźwigu)
  
 • dowódca obsługi - 1 plutonowy
 • kierowca ciągnika - 1 st. pancerny
 • pomocnik kierowcy ciągnika - 1 pancerny
 • 1 ciągnik gąsienicowy C7P,
 • 1 przyczepa z dźwigiem (nieznanego typu)
 • 3 kbk z bagnetem

UWAGI:

Ze względu na całkowicie niestandardowe w Wojsku Polskim części zamienne do nabytych we Francji czołgów 35R, wraz z nimi zakupiono typowe pojazdy warsztatowe stosowane w armii francuskiej. Były to pojazdy Latil z nadwoziem warsztatowym (camion d’atelier, względnie camion porteur de machines outils - na rysunku przedstawiony Latil FB6), oraz Renault określany, jako samochód warsztatowo-magazynowy (camion d’atelier/magasin – najprawdopodobniej była to wersja ciężarówki Renault AGK).

Etat obsady warsztatu w 21 bczl nie różnił się zasadniczo od przyjętego dla batalionów czołgów 7TP. W obu wypadkach ogólna liczebność i liczba poszczególnych funkcyjnych przydzielonych do pojazdów warsztatowych jest taka sama. Być może wynikło to z nieznajomości wyposażenia warsztatu francuskiego. W przypadku typowych pojazdów polskich wiadomo, że każdy z dwóch warsztatów mógł działać samodzielnie, bo w obu pojazdach było takie samo wyposażenie. Tymczasem wozy francuskie w parze tworzyły tylko jeden zespół warsztatowy. Francuskie samochody warsztatowe były pojazdami cięższymi od polskich odpowiedników – obydwa zostały zabudowane na ciężarówkach 5-tonowych. Niestety brakuje pełnych danych o wyposażeniu pojazdów. Według dosyć fragmentarycznych informacji na samochodach były m.in.: tokarka, agregat spawalniczy, prasa hydrauliczna 10-tonowa. Okazało się też, że na samochodzie Latil umieszczono agregat prądotwórczy (2 agregaty?) i wytwornicę acetylenu, co sprowadzało ten pojazd do roli elektrowni polowej (pomimo oficjalnej klasyfikacji – „samochód warsztatowy”). To najprawdopodobniej jest przyczyną nieujęcia w etacie osobnego pojazdu z elektrownią, takiego jak w baonie 7TP. Zamiast niej w etacie plutonu technicznego pojawił się dźwig. Najprawdopodobniej ze względu na faktyczne wyposażenie samochodu Latil, dowódca baonu mjr Łucki w porozumieniu z doradcami francuskimi zdecydował się samodzielnie zmienić etat (otrzymał na to zgodę DBrPanc i D-cy DOK-II). Do batalionu przydzielono trzeci pojazd warsztatowy, czyli typowy PF 621L.

Pluton gospodarczy
 dowódca plutonu - szef kompanii
 • st. sierżant
 
 • 1 pistolet
pdf. gospodarczy
 • sierżant
 
 • 1 pistolet
szewcy, krawcy
 • 3 szewców - st. pancerny, 2 pancernych
 • 3 krawców - st. pancerny, 2 pancernych
 • 3 komplety materiału szewsko-krawieckiego (około 18kg każdy)
 • 6 kbk
kuchnia
 • st.kucharz - st.pancerny
 • 3 kucharzy (w tym kucharz stołowni oficerskiej) - 3 pancernych
 • przyczepa kuchenna (kuchnia polowa typowa - wz.31/s).
 • 4 kbk z bagnetem
Funkcyjni plutonu gospodarczego względem środka transportu byli przydzieleni do 2 samochodów taboru - kancelaryjno-bagażowego i przykuchennego.
tabor
 załogi ciągników ewakuacyjnych
 • 3 kierowców ciągnika - 3 plutonowych
 • 3 pomocników kierowców ciągnika - 3 st.pancernych
 • 3 ciągniki gąsienicowe C7P
 • 3 przyczepy ewakuacyjne
 • 6 kbk z bagnetem
kierowcy cystern
 • 4 kierowców samochodów cystern - 4 pancernych
 • 4 cysterny lub samochody ciężarowe do 2 ton z beczkami do przewozu paliwa (typowe cysterny: PF 621L lub Ursus)
 • 4 przyczepki paliwowe
 • 4 kbk z bagnetem
kierowcy samochodów
 • 23 kierowców samochodów do 2 ton - 23 pancernych
 • 23 samochodów ciężarowych do 2 ton
 • 8 przyczepek paliwowych
 • 23 kbk z bagnetem
Przeznaczenie samochodów ciężarowych taboru:
 • 4 cysterny (lub samochody z beczkami) do przewozu materiałów pędnych i smarów,
 • 10 samochodów ciężarowych pod sprzęt techniczny czołgowo-samochodowy,
 • 10 samochodów ciężarowych pod amunicję,
 • 1 samochód ciężarowy pod sprzęt techniczny uzbrojenia i łączności,
 • 1 samochód ciężarowy pod personel i bagaż drużyny gospodarczej (tzw. kancelaryjno-- bagażowy),
 • 1 samochód ciężarowy pod prowiant i kuchnię polową kompanii (tzw. przykuchenny)
razem:

oficerowie: 3

szeregowi: 136

 • 2 st. sierżantów
 • 9 sierżantów
 • 20 plutonowych
 • 30 kaprali
 • 16 st. pancernych
 • 59 pancernych
 • 6 czołgów R 35 (zapasowych)
 • 1 samochód osobowo-terenowy
 • 26 samochodów ciężarowych o kategorii ładowności do 2 ton
 • 4 samochody - cysterny
 • 3 samochody - warsztaty
 • 4 ciągniki gąsienicowe C7P
 • 3 przyczepy ewakuacyjne
 • 1 przyczepa z kranem (dźwigiem)
 • 1 przyczepa kuchenna
 • 12 przyczep paliwowych
 • 2 motocykle z koszem
 • 6 działek 37mm (w czołgach)
 • 8 c.k.m.
  • 6 c.k.m. 7,5mm Reibel w czołgach,
  • 2 c.k.m. wz. 14 lub wz. 25 dla załogi zapasowej)
 • 93 kbk z bagnetem
 • 43 pistolety

Kompania techniczno-gospodarcza
Kompania techniczno-gospodarcza

 


 • 1) Korespondencja
 • 2) Według relacji mjr Łuckiego na uzbrojeniu załóg zapasowych były c.k.m. Hotchkiss wz.14. Informację tą należy potraktować z rezerwą - c.k.m. wz.14 był na amunicję francuską 8mm. Mjr Łucki zapewne miał na myśli c.k.m. wz.25, przystosowany do standardowej w WP amunicji 7,92mm. Ciężkie karabiny maszynowe wz.25 można było pozyskać z uzbrojenia skreślonych kompanii czołgów rozpoznawczych.
 • 3) Nazwa sekcji: umowna - wyjaśnienia na stronie kompanii czołgów lekkich.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.291 s, memory: 16.83