Batalion czołgów lekkich (7TP) - Dowódca batalionu z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

dowódca batalionu

dowódca batalionu - podpułkownik, pistolet osobisty

2 strzelców czołga 2) - plutonowy (jako dowódca czołgu, gdy nie korzystał z niego dowódca batalionu), st.pancerny, 2 pistolety wz.35

kierowca czołga - kapral, pistolet wz.35

kierowca samochod.-motocyklowy - pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazdy:

  • czołg 7TP z radiostacją nadawczo-odbiorczą N-2/c
  • samochód osobowo-terenowy

Załoga czołga była trzyosobowa. Jeżeli dowódca batalionu wsiadał do niego, jeden ze strzelców musiał mu ustąpić miejsca.

dowódca kompani załoga czołga kierowca czołga załoga czołga kierowca samochodu ordynans osobisty
  7TP z radiostacją N/O samochód osobowo-terenowy (na rysunku PF 518/III Łazik)
Etat dowódcy batalionu
Stan osobowy:
oficerów: 1 (podpułkownik)
podoficerów: 2 (plutonowy, kapral)
szeregowców: 3 (st.pancerny, 2 pancernych)
razem: 6
Uzbrojenie: 1 czołg 7TP
2 karabinki wz.98
3 pistolety wz.35
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji batalionu
Wyposażenie: samochód osobowo-terenowy

 

  • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
  • 2) Nazwy funkcji w załodze z przedwojennych regulaminów: dowódca czołga, strzelec czołga, kierowca czołga.
  • *) rysunki Marek Gabryszuk