Batalion pancerny - Kompania czołgów lekkich "Vickers" (7TP)

Opracował ppłk Krzysztof M.Gaj

W 2 i 3 baonie pancernym były po dwie takie kompanie. Na ich bazie rozwijano po trzy kompanie czołgów lekkich dla batalionów czołgów lekkich 7TP. Zwraca tutaj uwagę ilość samochodów radio. Razem z plutonem łączności daje to 6 radiostacji w baonie. Faktycznie w Żurawicy były 4 samochody radio, a w Warszawie tylko 3. Oznaczało to, że w tym zakresie etaty nie były wypełnione na 100%. Wynika z tego, że rozwój ilościowy czołgów nie poszedł w parze z zakupami sprzętu pomocniczego. Możliwe, że w pierwszej kolejności w samochody radio były wyposażane plutony łączności. To co zostawało, trafiało do kompanii czołgów. Struktura kompanii czołgów bardziej przygotowywała dowódcę do dowodzenia kompanią samodzielną, niż niesamodzielną ze składu batalionu czołgów 7TP

dowódca kompanii

dowódca kompanii - kapitan, pistolet osobisty

dowódca czołga - plutonowy, pistolet wz.35

strzelec czołga - kapral, pistolet wz.35

kierowca czołga - st. pancernyl, pistolet wz.35

kierowca samochodo-motocyklowy - pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazdy:

 • czołg 7TP z radiostacją nadawczo-odbiorczą N-2/c
 • samochód osobowo-terenowy
dowódca kompanii strzelec czołga strzelec czołga kierowca czołga kierowca samochodu ordynans osobisty
  7TP z radiostacją N/O samochód osobowo-terenowy (na rysunku PF 518/III Łazik)
poczet dowódcy
sanitariusz

sanitariusz - pancerny, --

sanitariusz
załogi zapasowe

załogi zapasowe 2) - 2 strzelców i 2 kierowców czołga - 4 pancernych, pistolet wz.35

strzelec czołga strzelec czołga kierowca czołga kierowca czołga
sekcja łączności

dowódca sekcji - radiomechanik - plutonowy, pistolet wz.35

starszy radiotelegrqafista - st. pancerny, kbk z bagnetem

2 radiotelegrafistów - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

2 kierowców samochodowych - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód łazik-radio z radiostacją N-1/s
 • samochod PF 508/518 z radiostacjami N-2/s
dowódca sekcji pdf. sprzetowy - radiomechanik kierowca starszy radiotelegrafista radiotelegrafista kierowca
PF 508/III Radio PF 508/III Radio
patrol motocyklistów

dowódca patrolu - st. pancerny, kbk z bagnetem

kierowcy motocykli - 5 pancernych, 6 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 6 motocykli Sokół 1000 M111
 • rower
dowódca patrolu strzelec czołga strzelec czołga strzelec czołga strzelec czołga strzelec czołga
motocykl motocykl motocykl motocykl motocykl motocykl
drużyna gospodarcza

sierżant-szef - st.sierżant, pistolet wz.35

pdf. gospodarczy - sierżant, pistolet wz.35

pdf. broni i gazowy - plutonowy, kbk wz.98

puszkarz - kapral, kbk wz.98

szef kompanii pdf. sprzętowy pdf. broni i gazowy-rusznikarz puszkarz
pluton techniczny
dowódca plutonu

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty

kierowca motocyklowy - pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pdf. sprzętowy i komendant garażu - sierżant, pistolet wz.35

pdf. materiałów pędnych - kapral, kbk wz.98

pojazdy:

 • motocykli Sokół 1000 M111
Dowódca plutonu pdf. sprzętowy pdf. materiałów pędnych krawiec ordynans
      motocykl
sekcja warsztatowa

2 mechaników czołgowych - plutonowy, kapral, 2 kbk wz.98

2 elektomechaników samochodowych - kapral, st. pancerny, 2 kbk wz.98

elektromechanik - st. pamcerny, kbk z bagnetem

4 kierowców - 4 pancernych, 4 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • warsztat na ciężarówkach
 • samochód-elektrownia
 • przyczepa-agregat prądotwórczy EC-1
 • 2 samochody ciężarowe terenowe wz.34
mechanik czołgowy mechanik czołgowy elektomechanik samochodowy elektomechanik samochodowy
kierowca kierowca kierowca kierowca
samochód ciężarowy do 2 ton elektrownia
tabor

2 kierowców ciągnika - 1 plutonowy, 1 kapral, 2 kbk wz.98

1 kierowca samochodu-cysterny - 1 pancerny, 1 kbk wz.98

10 kierowców samochodów do 2 ton - 10 pancernych, 10 kbk wz.98

pojazdy:

 • 2 ciągniki gąsienicowe C7P z przyczepami ewakuacyjnymi
 • 1 cysterna lub samochód ciężarowy do 2 ton z beczkami do przewozu paliwa
  (typowe cysterny: PF 621L lub Ursus)
 • 10 samochodów ciężarowych do 2 ton
 • 6 przyczep paliwowych

Spośród 10 samochodów do 2 ton
5 samochodów było przeznaczonych sprzęt techniczny czołgowo-samochodowy
5 samochodów było przeznaczonych do transportu amunicji

kierowca ciągnika kierowca ciągnika
ciągnik C7P z przyczepą ewakuacyjną ciągnik C7P z przyczepą ewakuacyjną
kierowca kierowca kierowca kierowca
samochód cysterna samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton
kierowca kierowca kierowca kierowca
samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton
  kierowca kierowca kierowca
  samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton samochód ciężarowy do 2 ton
pluton czołgów
dowódca plutonu

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

dowódca czołga - plutonowy, pistolet wz.35

strzelec czołga - kapral, pistolet wz.35

kierowca czołga - pancerny, pistolet wz.35

kierowca motocykla - pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazdy:

 • czołg 7TP z odbiornikiem N2/C
 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu strzelec czołga strzelec czołga kierowca czołga kierowca motocykla ordynans osobisty
  7TP z radiostacją O motocykl
I-wszy półpluton

dowódca półplutonu / zastępca dowódcy plutonu - sierżant, pistolet wz.35, busola kierunkowa, lornetka

dowódca czołga - plutonowy, pistolet wz.35, busola kierunkowa

2 strzelców czołga - kapral, st.pancerny, 2 pistolety wz.35

2 kierowców czołga - 2 pancernych, 2 pistolety wz.35

pojazdy:

 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga
7TP bez radiostacji 7TP bez radiostacji
II-gi półpluton

dowódca półplutonu - plutonowy, pistolet wz.35, busola kierunkowa, lornetka

dowódca czołga - plutonowy, pistolet wz.35, busola kierunkowa

2 strzelców czołga - st.pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35

2 kierowców czołga - 2 pancernych, 2 pistolety wz.35

pojazdy:

 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga
7TP bez radiostacji 7TP bez radiostacji
     
 
II-gi pluton jak I-szy
Razem kompania czołgów
Stan osobowy:
oficerów: 4 (kapitan, 3 porucznik/podporucznik)
podoficerów: 28 (st.sierżant, 4 sierżantów, 13 plutonowych, 10 kaprali)
szeregowców: 58 (9 st.pancernych, 49 pancernych)
razem: 90
Uzbrojenie: 11czołgów 7TP (w tym 1 z radiostacją nadawczo-odbiorczą, 2 z odbiornikami)
44 karabinki wz.98
41 pistoletów wz.35
4 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji kompanii
Wyposażenie:

1 samochód osobowo-terenowy

2 samochody-radio
10 samochodów ciężarowych do 2 ton

1 samochód-cysterna

1 samochód-warsztat

1 samochód-elektrownia
2 samochody ciężarowe terenowe wz.34

2 ciągniki C7P
9 motocykli Sokół 1000 M111
1 kuchnia polowa
6 przyczep paliwowych

1 przyczepa-agregat EC-1

2 przyczepy ewakuacyjne 7-tonowe

 

 • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
 • 2) Podział na funkcje raczej teoretyczny, gdyż wszyscy żołnierze załóg sprzętu pancernego posiadali wyszkolenie zarówno strzelca czołgu jak i kierowcy czołgu (a ponadto kierowcy samochodu ciężarowego).
 • *) rysunki Marek Gabryszuk