Dywizjon artylerii konnej - Sekcja OPL baterii ogniowej

Etat w oparciu dane z książki: P.Zarzycki Artyleria konna w 1939 r. określone przez autora jako przybliżone
Materiały opracował Przemo z Forum Drugiej Wojny Światowej.

Etat
Etat:  2 podoficerów, 6 szeregowców
Uzbrojenie:  2 lkm, 4 karabinki (kbk), 4 pistolety
Wyposażenie:  2 taczanki pod km, 8 koni
Wątpliwości
Z braku dokładnych danych źródłowych istnieje kilka wątpliwości:
Rola drugiego podoficera:   Opisałem drugiego podoficera jako zastępcę dowódcy sekcji. W razie rozdzielenia się sekcji obejmował on dowództwo drugiego karabinu. Możliwe, że był dowódcą drugiego karabinu z etatu, a pierwszy podoficer dowódcą pierwszego karabinu i całej sekcji jednocześnie. Mam też schemat baterii z trzecim podoficerem, jako dowódcą całości, jednak więcej źródeł mówi o etacie ośmiu żołnierzy.
Sprawa uzbrojenia osobistego:   p.Zarzycki podaje 2 pistolety i 6 kbk. Jednak uzbrojenie celowniczych km to zwykle pistolety, z amunicyjnymi też mogli być w nie uzbrojeni. W opisie poszedłem na kompromis.