Dywizjon pancerny - 1939 - Szwadron czołgów rozpoznawczych (Etat nr 4)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ1)
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

dowódca szwadronu

etat:

 • dowódca szwadronu - kapitan, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • dowódca czołga – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca czołga – st. pancerny, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny, kbk z bagnetem
 • ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • czołg rozpoznawczy TK z nkm (etat planowany, faktycznie czołg z ckm)
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
dowódca szwadronu dowódca czołga kierowca czołga kierowca samochody ordynans osobisty
  czołg rozpoznawczy TK z nkm samochód osobowo-terenowy

uwaga:

 • Dowódca szwadronu mógł dowodzić z czołga lub z łazika. W wypadku dowodzenia z czołga zamieniał się miejscami ze strzelcem czołga. Wykorzystanie Łazika jak w szwadronie samochodów pancernych typ A.
poczet dowódcy
gońcy

etat:

 • 2 gońców - 2 st.pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 2 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
goniec kierowca goniec kierowca
motocykl z koszem motocykl z koszem
patrol łączności z lotnikiem

etat:

 • dowódca patrolu - sygnalista - st. pancerny, kbk wz.98, blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza
 • płachtowy - pancerny, kbk wz.98, 4 płachty sygnałowe
 • kierowca - pancerny, kbk wz.98, 2 tyczki przekazywacza

pojazd:

 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca patrolu płachtowy kierowca motocykl

uwaga:

Do dnia 31 marca 1939 roku w poczcie dowódcy był patrol radio w składzie: dowdca ptrolu: plutonowy, radiotelegraficta: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na smocjodzie PF 508/518. Likwidacja patrolu nasąpiła z powodu niedostatku sprzętu.

I-wszy pluton czołgów rozpoznawczych

etat:

 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • dowódca czołga – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca czołga – st. pancerny, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny, kbk z bagnetem
 • ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • czołg rozpoznawczy TK z ckm
 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu dowódca czołga kierowca czołga kierowca samochody ordynans osobisty
  czołg rozpoznawczy TK z nkm motocykl z koszem

uwaga:

 • Dowódca plutonu mógł dowodzić z czołga lub z motocykla. W wypadku dowodzenia z czołga zamieniał się miejscami ze strzelcem czołga. Wykorzystanie motocykla - jak w plutonie samochodów pancernych.
1-wszy półpluton

etat:

 • zastępca dowódcy plutonu - sierżant, pistolet wz.35, bagnet
 • dowódca czołga – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • 2 kierowców czołga – st. pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety

pojazdy:

 • czołg TK z nkm (planowany)
 • czołg TK z ckm
zastępca dowódcy/strzelec samochodu pancernego kierowca czołga dowódca czołga kierowca czołga
TK z nkm TK z ckm
2-gi półpluton

etat:

 • dowódca półplutonu - plutonowy, pistolet wz.35, bagnet
 • dowódca czołga – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • 2 kierowców czołga – st. pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety

pojazdy:

 • czołg TK z nkm (planowany)
 • czołg TK z ckm
dowódca półplutonu dowódca czołga strzelec czołga kierowca czołga
TK z nkm TK z ckm
patrol reperacyjny

etat:

 • mechanik samochodowy - plutonowy, kbk z bagnetem
 • elektromechanik samochodowy - kapral, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • czołg rozpoznawczy z ckm z przyczepą towarzyszącą
mechanik czołgowy elektromechanik samochodowy
TK z przyczepą
II-gi pluton czołgów rozpoznawczych jak I-wszy
drużyna gospodarcza

etat:

 • sierżant-szef - st.sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy - sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. broni i gazowy - rusznikarz - plutonowy, pistolet, bagnet
 • 2 kucharzy - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton (kancelaryjno-bagażowy i przykuchenny)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam typ IV
 • przyczepa paliwowa
sierżant-szef pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy pdf. broni i gazowy - rusznikarz kierowca
    kucharz kucharz kierowca
samochód kancelaryjno-bagażowy samochód przykuchenny z kuchnią polową
Razem szwadron czołgów
Stan osobowy:
oficerów: 3 (kapitan, 2 por./ppor.)
podoficerów: 20 (st.sierżant, 3 sierżantów, 6 plutonowych, 10 kaprali)
szeregowców: 29 (10 st.pancernych, 19 pancernych)
razem: 52
Uzbrojenie: 13 czołgów TK (w tym planowano 5 z nkm, faktycznie 4),
20 karabinki z bagnetem i sznurem do czyszczenia,
29 pistoletów
29 bagnetów
3 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu.
Wyposażenie: kuchnia polowa, 2 przyczepy towarzyszące do czołgów
Pojazdy: samochód osobowo-terenowy PF 508-III,
2 samochodów ciężarowych do 2 ton PF 621L,
przyczepa paliwowa
1 PF 508/518 z radiostacją N-2/S
5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111
(razem pojazdów: 9)

 

 • 1) ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja
 • *)  rysunki Marek Gabryszuk