Dywizjon pancerny - 1939Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ1)
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

dowództwo dywizjonu szwadron samochodów pancernych typ A szwadron samochodów pancernych typ B szwadron czołgów rozpoznawczych

 

Podsumowanie etatu dywizjonu z szwadronem typu A (sam. panc. wz 34)
Stan osobowy: 
oficerów: 10 (major, 5 kapitanów, 4 por./ppor.)
podoficerów: 63 (7 st.sierżantów, 13 sierżantów, 16 plutonowych, 26 kaprali)
szeregowców: 112 (37 st.pancernych, 75 pancernych)
razem: 185
Uzbrojenie:  13 czołgów TK (etatowo 5 czołgów uzbrojonych w nkm 20mm i 8 czołgów uzbrojonych w ckm; stan rzeczywisty – patrz tabela poniżej),
8 samochodów pancernych (3 z działkiem 37 mm, 5 ckm),
1 ckm,
2 rkm,
116 karabinki (kbk),
62 pistolety + 10 pistoletów osobistych oficerów,
65 bagnetów.
Wyposażenie:  Samochody osobowo-terenowe: 4 PF 508-III Łazik (razem 4);
Samochody specjalne: 2 transportery czołgów PF 621L, warsztat PF 621L, 3 furgony dla pionierów PF 508/518 i 2 furgony dla patroli reperacyjnych PF 508/518, 1 radiostacja PF 508/518 (razem 9);
Samochody ciężarowe: 14 sam. cięż. do 2 ton PF 621L (razem 14);
Samochody sanitarne: ambulans sanitarny PF 621L (razem 1);
Cysterny: 3 cysterny (lub ciężarówki z beczkami) PF 621L (razem 3);
motocykle: 19 motocykli Sokół 1000 z koszem (razem 19);
przyczepy: 2 przyczepy towarzyszące do czołgów TK-3 lub TKS (stosownie do typu czołgu w dyonie), 3 kuchnie polowe wz.31/Sam, agregat prądotwórczy, 5 przyczep paliwowych (razem 11);
w sumie 21 wozów bojowych, 31 samochodów i 19 motocykli czyli 71 pojazdy silnikowe
Podsumowanie etatu dywizjonu z szwadronem typu B (sam. panc. wz 29)

Jedyny dywizjon tego typu to 11 Dywizjon Pancerny

Stan osobowy: 
oficerów: 10 (major, 5 kapitanów, 4 por./ppor.)
podoficerów: 71 (7 st.sierżantów, 13 sierżantów, 18 plutonowych, 33 kaprali)
szeregowców: 120 (45 st.pancernych, 75 pancernych)
razem: 201
Uzbrojenie:  13 czołgów TK (etatowo 5 nkm i 8 ckm; stan rzeczywisty: 13 czołgów z uzbrojonych w ckm),
8 samochodów pancernych (8 działek 37 mm i 16 ckm),
1 ckm,
2 rkm,
110 karabinków z bagnetem,
78 pistoletów + 10 pistoletów osobistych oficerów,
81 bagnetów
Wyposażenie:  Samochody osobowo-terenowe: 4 PF 508-III Łazik (razem 4);
Samochody specjalne: 2 transportery czołgów PF 621L, warsztat PF 621L, 3 furgony dla pionierów PF 508/518 i 2 furgony PF 508/518 dla patroli reperacyjnych, 1 radiostacja PF 508/518 (razem 9);
Samochody ciężarowe: 14 sam. cięż. do 2 ton PF 621L (razem 14);
Samochody sanitarne: ambulans sanitarny PF 621L (razem 1);
Cysterny: 3 cysterny (lub ciężarówki z beczkami) PF 621L (razem 3);
motocykle: 19 motocykli Sokół 1000 z koszem (razem 19);
przyczepy: 2 przyczepy do czołgów TK, 3 kuchnie polowe, agregat prądotwórczy, 5 przyczep paliwowych (razem 11);
w sumie 21 wozów bojowych, 31 samochodów i 19 motocykli czyli 71 pojazdy silnikowe
Lista Dywizjonów Pancernych
Lp Jednostka Czołgi Samochody pancerne Jednostka mobilizująca Podporządkowanie
1 11 Dywizjon Pancerny 13 x TK-3 8 x wz.29 Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych Mazowiecka BK
2 21 Dywizjon Pancerny 13 x TKS 8 x wz.34-II 12 Batalion Pancerny Wołyńska BK
3 31 Dywizjon Pancerny 13 x TKS 8 x wz.34-II 7 Batalion Pancerny Suwalska BK
4 32 Dywizjon Pancerny 13 x TKS 8 x wz.34-II 7 Batalion Pancerny Podlaska BK
5 33 Dywizjon Pancerny 13 x TKS 8 x wz.34-II 7 Batalion Pancerny Wileńska BK
6 51 Dywizjon Pancerny 13 x TK-3 8 x wz.34 5 Batalion Pancerny Krakowska BK
7 61 Dywizjon Pancerny 13 x TKS 8 x wz.34-II 6 Batalion Pancerny Kresowa BK
8 62 Dywizjon Pancerny 13 x TKS 8 x wz.34-II 6 Batalion Pancerny Podolska BK
9 71 Dywizjon Pancerny 9xTK-3 + 4xTKS z nkm 20mm 8 x wz.34 1 Batalion Pancerny Wielkopolska BK
10 81 Dywizjon Pancerny 9xTK-3 + 4xTKS z nkm 20mm 8 x wz.34 8 Batalion Pancerny Pomorska BK
11 91 Dywizjon Pancerny 13 x TK-3 8 x wz.34 4 Batalion Pancerny Nowogródzka BK

 

  • 1) ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja
  • *)  rysunki Marek Gabryszuk