Kawaleria dywizyjnaMobilizacja

Kawaleria dywizyjna była mobilizowana przeważnie przez Komendy Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego. Oficerowie służby czynnej, podoficerowie i szeregowcy mający przydział podczas pokoju do Komendy Rejony PW Konnego otrzymywali przydział wojenny do mobilizowanych szwadronów, ponad to szwadrony otrzymywały zalążki w postaci trzech podoficerów zawodowych (zastępca dowódcy plutonu, zastępca dowódcy plutonu km, dowódca drużyny łączności) z pułków kawalerii. Natomiast za mobilizację materiałową najczęściej odpowiadały pułki artylerii lekkiej przypisane do dywizji. W ten sposób zmobilizowano 27 szwadronów.

Wyjątkowy był szwadron kaw. dyw. nr 5 mobilizowany przez 14 puł - jego żołnierzami zostali policjanci ze szwadronu Policji Państwowej.

KOP zmobilizował kolejne 6 szwadronów.

Razem sformowano 34 szwadrony kawalerii dywizyjnej (dla pięciu dywizji piechoty rezerwy szwadronów nie sformowano: 39, 41, 44, 45, 55).

 

Lista jednostek - opracował Krzysztof Wałek 1)
Nr DP Szwadron Oddział mobilizujący Miejsce postoju Mobilizacja materiałowa Zawiązki Tryb mobilizacji
1 DP szwadron kaw. dyw. nr 1 Komenda Rejonu PW Konnego 1 DP Wilno 1 pal 4 puł żółta, A+54
2 DP szwadron kaw. dyw. nr 2 Komenda Rejonu PW Konnego 2 DP Kielce 2 pal 1 psk żółta, A+52
3 DP szwadron kaw. dyw. nr 3 Komenda Rejonu PW Konnego 3 DP Zamość 3 pal 22 puł I rzut, 5
4 DP szwadron kaw. dyw. nr 4 Komenda Rejonu PW Konnego 4 DP Włocławek 14 pp 8 psk niebieska, A+54
5 DP szwadron kaw. dyw. nr 5 14 puł Lwów   szwadron powstał ze Szwadronu Policji Państwowej we Lwowie I rzut, 4
6 DP szwadron kaw. dyw. nr 6 Komenda Rejonu PW Konnego 6 DP Kraków 6 pal 8 puł żółta, A+48
W/g Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej szwadronem rozpoznawczym 6DP był III szwadron 3 Pułku Ułanów wzmocniony plutonem KM
7 DP szwadron kaw. dyw. nr 7 Komenda Rejonu PW Konnego 7 DP Częstochowa 7 pal 3 puł niebieska, A+48
8 DP szwadron kaw. dyw. nr 8 Komenda Rejonu PW Konnego 8 DP Modlin 32 pp 11 puł niebieska, A+48
9 DP szwadron kaw. dyw. nr 9 Komenda Rejonu PW Konnego 9 DP Siedlce 9 pal 7 puł żółta, A+54
10 DP szwadron kaw. dyw. nr 10 Komenda Rejonu PW Konnego 10 DP Sieradz 31 pp 4 psk zielona, Z+42
11 DP szwadron kaw. dyw. nr 11 Szwadron KOP „Zaleszczyki” Zaleszczyki batalion KOP „Borszczów”   zielona, Z+24
12 DP szwadron kaw. dyw. nr 12 Szwadron KOP „Hnilice Wielkie” Hnilice Wielkie batalion KOP „Czortków”   zielona, Z+24
13 DP szwadron kaw. dyw. nr 13 Komenda Rejonu PW Konnego 13 DP Łuck 13 pal 21 puł czerwona, A+54
14 DP szwadron kaw. dyw. nr 14 Komenda Rejonu PW Konnego 14 DP Poznań 14 pal 15 puł niebieska, A+48
15 DP szwadron kaw. dyw. nr 15 Komenda Rejonu PW Konnego 15 DP Bydgoszcz 15 pal 16 puł niebieska, A+48
16 DP szwadron kaw. dyw. nr 16 Komenda Rejonu PW Konnego 16 DP Grudziądz 16 pal 18 puł niebieska, A+48
17 DP szwadron kaw. dyw. nr 17 Komenda Rejonu PW Konnego 17 DP Gniezno 17 pal 7 psk żółta, A+54
18 DP szwadron kaw. dyw. nr 18 Komenda Rejonu PW Konnego 18 DP Łomża 33 pp 5 puł niebieska., A+48
19 DP szwadron kaw. dyw. nr 19 Komenda Rejonu PW Konnego 19 DP Lida 77 pp 3 psk zielona, Z+48
20 DP szwadron kaw. dyw. nr 20 Komenda Rejonu PW Konnego 20 DP Słonim 80 pp 26 puł czerwona, A+48
21 DP szwadron kaw. dyw. nr 21 Komenda Rejonu PW Konnego 21 DP Bielsko 21 pal 5 psk żółta, A+54
22 DP szwadron kaw. dyw. nr 22 Komenda Rejonu PW Konnego 22 DP Przemyśl 22 pal 6 psk zielona, Z+54
23 DP szwadron kaw. dyw. nr 23 Komenda Rejonu PW Konnego 23 DP Katowice 73 pp 3 puł żółta, A+48
24 DP szwadron kaw. dyw. nr 24 Komenda Rejonu PW Konnego 24 DP Jarosław 24 pal 20 puł I rzut, 5
25 DP szwadron kaw. dyw. nr 25 Komenda Rejonu PW Konnego 25 DP Kalisz 25 pal 17 puł niebieska, A+48
26 DP szwadron kaw. dyw. nr 26 Komenda Rejonu PW Konnego 26 DP Kutno 37 pp 1 psk czarna, A+48
27 DP szwadron kaw. dyw. nr 27 Komenda Rejonu PW Konnego 27 DP Włodzimierz 27 pal 2 psk czerwona, A+60
28 DP szwadron kaw. dyw. nr 28 Komenda Rejonu PW Konnego 28 DP Warszawa 36 pp 20 pszwol czarna, A+54
29 DP szwadron kaw. dyw. nr 29 Komenda Rejonu PW Konnego 29 DP Grodno 29 pal 1 puł żółta, A+54
30 DP szwadron kaw. dyw. nr 30 Komenda Rejonu PW Konnego 30 DP Kobryń 83 pp 25 puł zielona, Z+54
33 DP szwadron kaw. dyw. nr 44 Komenda Rejonu PW Konnego Szwadronu KOP „Olkienniki” Olkienniki batalion KOP „Orany”   żółta, A+42
36 DP szwadron kaw. dyw. nr 47 Szwadron KOP „Czortków” Czortków batalion KOP „Czortków”   zielona, Z+18
35 DP szwadron kaw. dyw. nr 35 Szwadron KOP „Nowe Święciany” Nowe Święciany - ? -   - ? -
38 DP szwadron kaw. dyw. nr 38 Szwadron. KOP „Stołpce” Stołpce - ? -   - ? -

 

  • 1)  na podstawie książki Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Najlepsza broń, Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010