Obrona narodowa - Batalion ON typu IV (Etat Nr 6)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo batalionuoddział łącznościdowództwo kompani strzeleckiejpluton strzeleckipluton karabinów maszynowychoddział zwiadowcówdrużyna pionierówpluton przeciwpancernypluton broni towarzyszącej

batalion On typu IV

Etat
Stan osobowy: oficerów służby stałej lub kontraktowej: 4; oficerów rezerwy: 15;
podoficerów zawodowych lub kontraktowych: 9; podoficerów rezerwy: 129;
szeregowców rezerwy: 545;
pracownik państwowy: 1;
wynajmowanych woźniców:4
Uzbrojenie: armaty ppanc. wz 36: 3;
kb: 306; kbk: 324;
ckm: 6;
moździerz: 1;
pistolety: 4 oficerów służby stałej + 40 etatowych - zamiast pistoletów wydano karabinki.
Wyposażenie: wynajmowane konie: 70;
samochód ciężarowy: 1;
wynajmowane wozy: 29;
kuchnie polowe: 3;
motocykle: 4;
rowery: 50.