Obrona narodowa - Batalion ON typu IV (Etat Nr 6)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu IV w stosunku do Batalionu ON typu III miał:
  • trzy plutony c.k.m. (po jednym na kompanię) zamiast 1 plutonu na batalion (lecz tylko 6 c.k.m. zamiast 3)
  • nie miał 9 r.k.m
  • miał mieć pluton ppanc. (nie udało się jednak wyposażyć bataliony w armatki ppanc)

W odróżnieniu od etatów I - III miał etatowych woźniców oraz obligatoryjnie samochód ciężarowy i 3 motocykle lub łaziki. Również ilość wozów była większa, co zwiększało faktyczną mobilność batalionu.

Skład:
 
  • dowództwo batalionu
  • oddział zwiadowców
  • drużyny pionierów
  • plutonu przeciwpancernego
  • działonu moździerza
  • 3 kompanie strzeleckie
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1) Dowódca batalionu
  major służby stałej lub kontraktowej 1 motocykl lub łazik c)
2. Poczet dowódcy
  adiutant oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
pisarz kanc. podoficer rezerwy lub st. strzelec 1 kbk
obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
1 rakietnica
goniec szeregowiec 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla) niższy funkcjonariusz państwowy
3. Oddział łączności
  dowódca oddziału podoficer rezerwy 1 kbk
3 patrole telefoniczne 4 podoficerów rezerwy (w tym pdf. sprzętowy)
10 szeregowców (w tym woźnica)
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
14 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej podoficer rezerwy
4 szeregowców
patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę 5 kbk
patrol kolarzy 4 szeregowców 4 rowery 4 kbk
4. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef baonu chorąży zawodowy samochód półciężarowy lub ciężarowy 1 pistolet a)
podoficer gospodarczy podoficer rezerwy 1 pistolet a)
woźnice 4 szeregowców 8 koni taborowych pociągowych b)
4 wozy dwukonny b), w tym 2 amunicyjne, 1 bagażowy, 1 furażowy
4 kbk
5. Lekarz batalionu
  oficer rezerwy
patrol sanitarny podoficer rezerwy
6 szeregowców (w tym 2 woźniców wozów sanitarnych)
4 konie taborowe pociągowe b)
2 wozy dwukonne b)
2 kbk
razem dowództwo batalionu: oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 11
szeregowcy: 30
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 14 b)
wozy: 7 b)
rowery: 6
kbk: 34
pistolety: 3 a)
rakietnica: 1
B. Oddział zwiadowców
  dowódca oddziału oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
zastępca dowódcy oddziału podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
3 drużyny kolarzy 3 podoficerów rezerwy
27 szeregowców
30 rowerów 30 kbk
1 rakietnica
razem oddział zwiadowców: oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie rezerwy: 4
szeregowcy: 27
rowery: 32 kbk: 31
pistolety: 1 a)
rakietnice: 3
C. Drużyna pionierów
  2 podoficerów rezerwy
10 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz taborowy dwukonny b)
12 kbk
D. Pluton przeciwpancerny
  szczegóły jak etat nr 10 zobacz oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 8
szeregowcy: 21
konie: 10 b)
wozy: 2 b)
działka ppanc: 2
kbk: 28
pistolety: 3 a)
E. Działon moździerza
  szczegóły jak etat nr 9 zobacz
Zamiast biedek wóz dwukonny
podoficerowie rezerwy: 2
szeregowców: 7
konie: 2b)
wóz dwukonny: 2
moździerz: 1
kbk: 9
F. 1-wsza kompania strzelecka
  1. Dowódca kompanii
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik c)
2. Poczet dowódcy
  obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
1 rakietnica
zwiadowcy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
gońcy-kolarze 3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
sekcja sanitarna podoficer rezerwy
4 szeregowców
2a. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef st. sierżant zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy plutonowy zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
podoficer gospodarczy podoficer rezerwy 1 pistolet a)
kucharze 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
kuchnia polowa
2 kbk
woźnice 3 szeregowców 6 koni taborowych pociągowych b)
3 wozy dwukonne b)
3 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 2
podoficerowie rezerwy: 4
szeregowcy: 14
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
kbk: 12
pistolety: 3 a)
rakietnica: 1
3. I-wszy pluton
  dowódca plutony oficer rezerwy 1 pistolet: 3 a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 pistolet a)
goniec szeregowiec 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
strzelec wyborowy szeregowiec 1 kb
3 drużyny strzelckie
(15 osobowe)
6 podoficerów rezerwy
39 szegegowców
33 kb
12 kbk
razem I-wszy plutom oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 8
szeregowców:41
kbk: 34
kb 14
pistoletów: 2 a)
4. II-gi i III-ci pluton
  oficerów rezerwy: 2
podoficerów rezerwy: 16
szeregowców:82
kbk: 68
kb 28
pistoletów: 4 a)
5. Pluton karabinów maszynowych
  dowódca plutony chorąży zawodowy d) 1 rower 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 pistolet: 3 a)
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
oceniacz odległości szeregowiec 1 kbk
pomocnik rusznikarza szeregowiec 1 kbk
woźnica szeregowiec 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonne b) (amunicyjny)
1 kbk
1-wszy karabin
  karabinowy podoficer rezerwy 1 kbk
celowniczy podoficer rezerwy lub st. strzelec 1 c.k.m.
pomocniczy szeregowiec 1 kbk
taśmowy szeregowiec 1 kbk
amunicyjni 2 szeregowców 2 kbk
woźnica szeregowiec 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonne b) (amunicyjny)
1 kbk
2-gi karabin jak 1-wszy podoficerów rezerwy: 2
szeregowców:5
konie: 2 b)
wozy dwukonne:1 b)
1 c.k.m
6 kbk
razem pluton k.m. podoficerów zawodowych: 1
podoficerów rezerwy: 6
szeregowców:13
konie: 4 b)
wozy dwukonne:2 b)
c.k.m: 2
kbk: 16
pistoletów: 2 a)
razem 1-wsza kompania oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 3
podoficerów zawodowych: 3
podoficerów rezerwy: 34
szeregowców:150
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 14 b)
wozy: 6 b)
rowery: 4
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 2
kb: 102
kbk: 70
pistoletów: 11 a)
rakietnica: 1
G. 2-ga kompania
  oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 4
podoficerów zawodowych: 2
podoficerów rezerwy: 34
szeregowców:150
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 14 b)
wozy: 6 b)
rowery: 4
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 2
kb: 102
kbk: 70
pistoletów: 11 a)
rakietnica: 1
H. 3-cia kompania
  oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 4
podoficerów zawodowych: 2
podoficerów rezerwy: 34
szeregowców:150
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 14 b)
wozy: 6 b)
rowery: 4
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 2
kb: 102
kbk: 70
pistoletów: 11 a)
rakietnica: 1
Razem batalion oficerów zawodowych: 4
oficerów rezerwy: 15
podoficerów zawodowych: 9
podoficerów rezerwy: 129
szeregowców:545
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik c) : 0-4
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 70 b)
wozy: 29 b)
rowery: 50
kuchnia polowa: 3
armatka ppanc.: 3
c.k.m: 6
kb: 306
kbk: 324
pistoletów: 40 a)
rakietnica: 7
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
3. Dowódców plutonów (oficerów rezerwy) można zastąpić podchorążymi rezerwy
4. Obowiązywało minimum 2 oficerów służby stałej w batalionie/
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wozy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami cywilnymi niezależnie od szeregowców woźniców
c) Może być zakupiony ze świadczeń społecznych
d) Chorąży zawodowy tylko w 1-wszej kompanii, w 2-giej i 3-ciej oficerowie rezerwy