Obrona narodowa - Dowództwo batalionu ON typu "S" (Etat Nr 7)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

pododdział łączności

dowództwo batalionu

Etat
Stan osobowy: 
(z oddziałem łączności) 
4 oficerów (w tym 1 zawodowy),
15 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
35 szeregowców,
1 niższy pracownik państwowy (kierowca)
Uzbrojenie:  40 karabinków (kbk),
1 pistolet majora,
6 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
1 rakietnica
Wyposażenie:  1 rower, motocykl lub samochód, samochód półciężarowy lub ciężarowy
12 koni i 6 wozów wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego