Obrona narodowa - Dowództwo kompani batalionu ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo kompani

Etat
Stan osobowy 
1 kompania: 
1 oficer,
7 podoficerów (w tym 1 zawodowy),
12 szeregowców;
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Stan osobowy 
2 i 3 kompania: 
1 oficer,
7 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
12 szeregowców;
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  9 karabinków (kbk),
1 pistolet kapitana,
5 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
1 rakietnica
Wyposażenie:  2 rowery, 1 kuchnia polowa;
6 koni i 2 wozy wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego
Motocykl:  W etacie jest wpisany samochód lub motocykl wraz z uwagą: W wypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze świadczeń społecznych.
Etat kompani
Stan osobowy: 
1 kompania: 
4 oficerów (w tym 1 zawodowy),
36 podoficerów ( w tym 2 zawodowych: chorąży, d-ca 1 plutonu k.m. i st.sierżant, szef kompanii),
102 szeregowców
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Stan osobowy: 
2 i 3 kompania: 
5 oficerów (w tym 1 zawodowy),
35 podoficerów ( w tym 2 zawodowych: st.sierżant, szef kompanii i podoficer broni i gaz.),
102 szeregowców
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  6 ckm,
62 karabiny (kb) + 55 karabinków,
1 pistolet kapitana,
13 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
3 rakietnice
Wyposażenie:  2 rowery, 1 kuchnia polowa, najczęściej 1 motocykl;
18 koni i 8 wozów wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego