Obrona narodowa - Dowództwo kompani strzeleckiej batalionu ON typu I (Etat Nr 3)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

batalion On typu I

Etat
Stan osobowy:  1 oficer zawodwy,
5 podoficerów (w tym 3 zawodowych),
8 szeregowców;
4 woźniców wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  8 karabinków (kbk), 1 pistolet kapitana,
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  3 rowery, 1 kuchnia polowa;
8 koni i 3 wozy wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Motocykl:  W etacie jest wpisany samochód lub motocykl wraz z uwagą: W wypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze świadczeń społecznych.
najczęściej nie występowały. Nic też nie ma na temat kierowcy, jak w dowództwie batalionu.
Etat kompanii
Stan osobowy:  4 oficerów (w tym 1 zawodowych),
23 podoficerów (w tym 3 zawodowych),
98 szeregowców;
4 woźniców wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  3 r.k.m,
90 karabinów (kb) + 23 karabinków (kbk),
1 pistolet kapitana,
5 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  3 rowery, 1 kuchnia polowa;
8 koni i 3 wozy wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Motocykl:  W etacie jest wpisany samochód lub motocykl wraz z uwagą: W wypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze świadczeń społecznych.
najczęściej nie występowały. Nic też nie ma na temat kierowcy, jak w dowództwie batalionu.