Obrona narodowa - Dowództwo kompani strzeleckiej batalionu ON typu IV (Etat Nr 6)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo kompani

Etat
Stan osobowy:  1 oficer zawodowy,
6 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
14 szeregowców,
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  12 karabinków (kbk),
1 pistolet kapitana,
3 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  3 rowery, 1 kuchnia polowa;
8 koni i 3 wozy wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego
Motocykl:  W etacie jest wpisany samochód lub motocykl wraz z uwagą: W wypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze świadczeń społecznych.
Etat 1-wszej kompani
Stan osobowy:  4 oficerów (w tym 1 zawodowy),
37 podoficerów (w tym 3 zawodowych),
150 szeregowców,
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  2 ckm,
102 karabiny (kb) + 70 karabinków (kbk),
1 pistolet kapitana,
11 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
1 rakietnica
Wyposażenie:  4 rowery, 1 kuchnia polowa, najczęściej 1 motocykl;
14 koni i 6 wozów wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Etat 2-giej i 3-ciej kompani
Stan osobowy:  5 oficerów (w tym 1 zawodowy),
36 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
150 szeregowców,
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  2 ckm,
102 karabiny (kb) + 70 karabinków (kbk),
1 pistolet kapitana,
11 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
1 rakietnica
Wyposażenie:  4 rowery, 1 kuchnia polowa, najczęściej 1 motocykl;
14 koni i 6 wozów wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego