Obrona narodowa - Kompania kolarzy ON typu "KS" (Etat Nr 11)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  kapitan służby stałej
niższy funkcjonariusz państwowy (kierowca) a)
1 motocykl lub łazik
2. Poczet dowódcy
  obserwatorzy 2 podoficerów rezerwy 2 rowery 2 kbk
1 rakietnica
gońcy grajkowie 3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
telefoniści podoficer rezerwy
szeregowiec
2 rowery
aparat do włączania się do linii stałej
2 kbk
sekcja sanitarna 2 podoficerów rezerwy
4 szeregowców
6 rowerów
patrol zwiadowców gazowych 2 podoficerów
szeregowiec
3 rowery 3 kbk
razem poczet dowódcy podoficerowie rezerwy: 7
szeregowcy: 9
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
rowery: 16
kbk: 10
rakietnica: 1
3. Pluton strzelecki
  dowódca plutonu porucznik lub podporucznik rezerwy 1 rower 1 pistolet c)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
1 rakietnica
1-wsza drużyna
  drużynowy podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
karabinowy r.k.m. podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
celowniczy r.k.m. szeregowiec 1 rower 1 r.k.m.
amunicyjny r.k.m. 2 szeregowców 2 rower 2 kbk
strzelcy d) 2 podoficerów rezerwy
11 szeregowców
2 rower 2 kbk
2-ga i 3-cia drużyna jak 1-wsza podoficerów rezerwy: 8
szeregowców: 28
rowery: 36 r.k.m: 2
kbk: 34
razem pluton strzelecki oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 14
szeregowców: 42
rowery: 57 r.k.m.: 3
kbk: 53
pistolety: 1 c)
rakietnica: 1
4. Pluton c.k.m.
  dowódca plutonu chorąży służby stałej
podoficer rezerwy (kierowca) d)
1 motocykl 1 kbk
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
1 rakietnica
pomocnik rusznikarza podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
1-wszy karabin e)
  karabinowy podoficer rezerwy 1 kbk
celowniczy podoficer rezerwy 1 c.k.m.
1 pistolet c)
taśmowy szeregowiec 1 kbk
amunicyjni 2 szeregowców 2 kbk
pomocniczy 1 szeregowiec 1 kbk
motocykle pod c.k.m. i amunicje 2 podoficerów rezerwy b)
niższy funkcjonariusz państwowy a)
2 kbk
2-gi i 3-ci karabin jak 1-wszy za wyjątkiem kierowców: wszyscy z rezerwy O.N. podoficerów rezerwy: 10
szeregowców: 8
motocykli: 6 c.k.m: 2
kbk: 16
pistolet: 2 c)
razem pluton c.k.m. oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 18
szeregowców: 12
motocykle: 10
rowery: 3
r.k.m.: 3
kbk: 27
pistolety: 3 c)
rakietnica: 1
5. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef podoficer zawodowy lub kontraktowy 1 rower 1 pistolet c)
podoficer gospodarczy podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
podoficer broni i gazowy podoficer rezerwy 1 kbk
mechanicy
w tym 1 samochodowy i 1 rowerowy
2 podoficerów rezerwy 2 rowery 2 kbk
kucharze i kuchnia podoficer rezerwy
szeregowiec
2 rowery
kuchnia polowa
2 kbk
tabor podoficer rezerwy b)
niższy funkcjonariusz państwowy (kierowca) a)
2 samochody ciężarowy względnie półciężarowe 1 kbk
razem drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 6
szeregowcy: 1
niższy funkcjonariusz państwowy: 1
samochody ciężarowy względnie półciężarowe: 2
rowery: 7
kuchnia polowa: 1
kbk: 7
pistolety: 1 c)
razem kompania oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 1
podoficerów zawodowych: 2
podoficerów rezerwy: 45
szeregowców:64
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 3 a)
motocykl lub łazik: 11
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 2
rowery: 83
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 3
r.k.m.:: 3
kbk: 97
pistoletów: 5 c)
rakietnica: 1
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
przypisy:
a) Stali kierowcy dla utrzymania sprzętu
b) Kierowcy motocykla: podoficerowie lub strzelcy rezerwy. O.N. tylko na czas ćwiczeń względnie alarmu
c) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
d) W tym strzelcy wyborowi oraz na każda drużynę strzelec wyszkolony jako mechanik rowerowy
e) Rozmieszczenie obsługi k.m.:
  • na 1-wszym motocyklu: karabinowy, celowniczy, kierowca
  • na 2-gim motocyklu: taśmowy, 1-wszy amunicyjny, kierowca
  • na 3-cim motocyklu: 2-gi amunicyjny, pomocniczy, kierowca