Obrona narodowa - Pluton k.m batalionu ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Pluton km

Etat
Stan osobowy:  1 oficer,
8 podoficerów,
17 szeregowców
Stan osobowy: 
I/1 plutonu: 
9 podoficerów (w tym 1 zawodowy),
17 szeregowców
Uzbrojenie:  3 ckm,
21 karabinków (kbk),
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
1 rakietnica
Wyposażenie:  6 koni i 3 wozy wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego