Obrona narodowa - Pluton k.m. w batalionach typu II i III (Etan Nr 8)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Pluton k.m występował jako fragment etatu batalionu typu II i III. Etat jest zbliżony do etatu plutonu k.m. pułku piechoty.
 
Skład
 
  • dowódca plutonu
  • poczet dowódczy z biedkami amunicyjnymi
  • 3 karabiny
 
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
1) Dowódca plutonu oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
2) Poczet dowódcy
  zastępca dowódcy plutonu chorąży zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
oceniacz odległości szeregowiec 1 kbk
pomocnik rusznikarza szeregowiec 1 kbk
biedki amunicyjne 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
2 biedki amunicyjne
2 kbk
3) Pierwszy karabin
  karabinowy podoficer rezerwy 1 kbk
celowniczy st. strzelec 1 c.k.m.
pomocniczy szeregowiec 1 kbk
taśmowy szeregowiec 1 kbk
2 amunicyjnych 2 szeregowców 2 kbk
woźnica szeregowiec 1 koń taborowe pociągowy b)
1 biedka sprzętowa
1 kbk
4) Drugi i trzeci karabin jak pierwszy podoficerów rezerwy: 4
szeregowców: 10
konie: 2 b)
biedki sprzętowe: 2
c.k.m: 2
kbk: 12
razem pluton k.m. oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 7
szeregowcy: 19
konie: 7 b)
biedki sprzętowe: 3
biedki amunicyjne: 2
rowery: 1
c.k.m: 3
kbk: 23
pistolety: 2 a)
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami