Obrona narodowa - pluton pionierów batalionu ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

pluton pionierów

Etat
Stan osobowy:  1 oficer, 4 podoficerów, 20 szeregowców;
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  24 karabinki (kbk), 1 pistolet ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinek);
Wyposażenie:  2 konie i 1 wóz wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego