Pułk kawalerii - 1936 - Pluton kolarzy (etat nr 4)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

1. Dowódca plutonu

etat:

 • Dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, rower
 • Ordynans osobisty - ułan, kbk z bagnetem, rower
Dowódca plutonu Goniec-osobisty pocztowy
2. Poczet dowódcy

etat:

 • Zastępca dowódcy plutonu - wachmistrz, pistolet, bagnet, rower
 • Podoficer zafrontowy - plutonowy, kbk z bagnetem, rower
 • Mechanik rowerowy - plutonowy, kbk z bagnetem, rower
 • Goniec - st. ułan, kbk z bagnetem, rower
 • Sanitariusz - st. ułan, pistolet, rower
Zastępca dowódcy plutonu Podoficer zafrontowy mechanik rowerowy Obserwator-goniec sanitariusz
3. Sekcje kolarzy
1-wsza sekcja

etat:

 • Dowódca sekcji - kapral, kbk z bagnetem, rower
 • 5 liniowych - st. ułan, 4 ułanów, 5 kbk z bagnetem, 5 rowerów
Dowódca sekcji Zasrępca Strzelec Strzelec Strzelec Strzelec
2-ga sekcja

etat:

 • Dowódca sekcji - st. ułan, kbk z bagnetem, rower
 • 5 liniowych - 5 ułanów, 5 kbk z bagnetem, 5 rowerów
Dowódca sekcji Strzelec Strzelec Strzelec Strzelec Strzelec
3-cia sekcja

etat:

 • Dowódca sekcji - st. ułan, kbk z bagnetem, rower
 • 5 liniowych - 5 ułanów, 5 kbk z bagnetem, 5 rowerów
Dowódca sekcji Strzelec Strzelec Strzelec Strzelec Strzelec
Sekcja r.k.m.

etat:

 • Dowódca sekcji - kapral, kbk z bagnetem, rower
 • Celowniczy - st. ułan, rkm wz.28, bagnet, rower
 • 4 amunicyjnych - 4 ułanów, 4 kbk z bagnetem, 4 rowery
Dowódca sekcji Celowniczy Amunicyjny Amunicyjny Amunicyjny Amunicyjny
Razem pluton kolarzy
Stan osobowy:
oficerów: 1 (por./ppor.)
podoficerów: 5 (wachmistrz, 2 plutonowych, 2 kaprali)
szeregowców: 25 (6 st. ułanów, 19 ułanów)
razem: 31
Uzbrojenie:

27 karabinków z bagnetem
2 pistolety skarbowe
ręczny karabin maszynowy
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji szwadronu

Rowery:

31 rowerów