Pułk kawalerii - Dowództwo pułku z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo pułku kawalerii

Etat
Stan osobowy: 6 oficerów, 13 szeregowych
  17 koni pod siodło, 1 samochód Fiat 508 Łazik
Uzbrojenie: 10 karabinków, 9 pistoletów, 17 szable
Odstępstwa: oficerowie: W 27 pułkach kawalerii w momencie mobilizacji etat oficera broni i gazowego został podzielony na oficera broni i na oficera gazowego. W paru wypadkach dowódcy pułku tworzyli ad hoc nową funkcję: oficera dyspozycyjnego. Celem tych zabiegów było zabranie z I rzutem pułku nadetatowych oficerów dla doraźnych uzupełnień. Praktyka wykazała słuszność tych decyzji.
  funkcyjni: np.: w 2 P.Uł. młodszemu trębaczowi przydzielono karabin ppanc.
  sekcja rkm: sekcja nadetatowa, albo zmobilizowana, albo oddana z pocztu d-cy któregoś szwadronu
  goniec motocyklowy: większość gońców motocyklowych przy dowództwie pułku było na etacie plutonu łączności, ale zdarzały się wypadki uzyskania motocykla z darowizny. Wówczas mobilizowano gońca bezpośrednio w dowództwie pułku
Inne:  Podoficer kancelaryjny, który towarzyszył stale adiutantowi pułku, był potocznie zwany szefem kancelarii pułku