Pułk kawalerii - Drużyna gospodarcza szwadronu liniowego z 1939

Etat na podstawie ustaleń Juliusza S.Tym 1) i Janusza Wielhorskiego 2)

poczet dowódcy pluton liniowy drużyna dowódcy szwadronu

drużyna gospodarcza

Etat
Stan osobowy: 20 szeregowych
Uzbrojenie: 3 pistolety, 17 karabinków, 6 szabel
Wyposażenie: kuchnia polowa, 6 wozów taborowych
6 koni pod siodło, 16 koni zaprzęgowych
Uwagi
Szef szwadronu i sanitariusze towarzyszyło szwadronowi na pierwszel linii:
Dowodzenie drużyna przejmował wówczas najprawdopodobniej podoficer gospodarczy.
W polu drużyna gospodarcza podlegała dowódcy szwadronu gospodarczego tworząc element taboru bojowego pułku.
Ustalenia Janusza Wielhorskiego
ustalenia Janusza Wielhorskiego różniły się od schematu podanego wyżej.
- były dwa wozy furażowe, a nie trzy (i jeden woźnica)
- było trzech kucharzy, a nie dwóch
- zamiast rymarza był krawiec
- było 3 podkuwaczy, a nie jeden
- nie występował ordynans dowódcy szwadronu
Ogółem 22 szeregowych, 6 koni pod siodło i 14 do zaprzęgu.
 
  • 1) Juliusz S.Tym, korespondencja
  • 2) Janusz Wielhorski, Seria pięciu artykułów na temat organizacji pułku kawalerii wg etatu mobilizacyjnego z września 1939, które ukazały w latach 1959 - 1968 w piśmie "Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii", (później zmiana nazwy na "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej") Materiały zebrał i dostarczył wraz z komentarzami Krzysztof Gebhardt.