Pułk kawalerii - Pluton łączności z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Pluton łączności

Etat
Stan osobowy 1 oficer, 12 podoficerów, 39 szeregowców
Uzbrojenie:  41 karabinków (kbk), 11 pistoletów, 38 szabel

Szyk plutonu

szyk plutonu
poczet dowódcy
leria
dowódca pocztu:   plutonowy, nazwa regulaminowa: podoficer prawoskrzydłowy
podczas akcji wchodził automatycznie w skład pocztu dowódcy pułku, jako goniec do dowódcy plutonu łączności
trębacz:   kapral, pełnił również funkcje gońca dowódcy plutonu, wyposażenie dodatkowe to para chorągiewek kolorowych w pochwie przy pasie do sygnalizacji ręcznej oraz rakietnicę
pozostali:   luzak dowódcy plutonu
szyk pocztu
poczet dowódcy
patrol telefoniczny juczny (x2)
dowódca patrolu:   kapral - aparat telefoniczny, blok meldunkowy
tyczkowy:   tyczka do zawieszania kabla w formie lancy posiadającej zamiast grotu otwarte oko stalowe
kablowy:   aparat telefoniczny, dwupalcowa rękawica skórzana na lewą rękę, używana podczas zwijania kabla
koń juczny:   4 bębny kabla telefonicznego (po 750m), nosidła do zwijania i rozwijania kabla
pozostali:   2 koniowodów, koń juczny z lewej, żeby łatwiej wyciągnąć szablę, w szyku dwójkowym druga parę tworzył tyczkowy i kablowy
szyk patrolu
patrol telefoniczny juczny
patrol telefoniczny taczankowy (x2)
dowódca patrolu:   kapral - aparat telefoniczny, blok meldunkowy
tyczkowy:   tyczka do zawieszania kabla w formie lancy posiadającej zamiast grotu rososzkę
kablowy:   (na taczance, bez szabli) aparat telefoniczny, dwupalcowa rękawica skórzana na lewą rękę, używana podczas zwijania kabla
taczanka:   4 bębny kabla telefonicznego (po 750m), nosidła do zwijania i rozwijania kabla, urządzenie pozwalające rozwijać kabel podczas jazdy
pozostali:   koniowodny, woźnica (woźnica bez szabli)
szyk patrolu
patrol telefoniczny taczankowy
patrol łączności z lotnikiem

dowódca patrolu:   kapral - linki i torebki maldunkowe, blok meldunkowy
płachtowy:   zestaw płacht
sygnaliści:
(2)
  zestaw przechwytywacza
pozostali:   2 koniowodów
szyk patrolu
patrol łączności z lotnikiem
patrol radiowy (x2)
dowódca patrolu:   kapral - blok meldunkowy
radiotelegrafista:   jechał konno jeżeli radiostacja była włączona w jedna sieć radiową. Jeżeli radiostacja włączała się w drugą to przesiadał się na przodek taczanki i prowadził nasłuch na jedna sieć używając oddzielnego odbiornika radiowego. W momencie gdy stacja była wzywana, zawiadamiał stacyjnego, po czym zamieniali sie sieciami.
stacyjny:   nazwa formalna: radiotelegrafista stacyjny - obsługiwał radiostację główną N.2.
prądnicowy:   radiostacja N.2 pracowała w trybie nadawczym tylko na prądzie wytwarzanym z prądnicy, część odbiorcza dodatkowo mogła pracować z baterii
pozostali:   koniowód, woźnica
szyk patrolu
patrol radiowy
wóz sprzętowy
dowódca obsługi centrali:   kapral - blok meldunkowy
telefonista:
(2)
  obsługiwali łącznicę
na wozie:   łącznica telefoniczna, 4 aparaty telefoniczne, 4 bębny kabla telefonicznego po 750 m, stalowe uziemiacze, narzędzia do reperacji sprzętu, sprzęt do urządzenia centrali telefonicznej (siekiery, gwoździem izolatory)
pozostali:   koniowód, woźnica
szyk patrolu
wóz sprzętowy
funkcyjni
zastępca dowódcy plutonu:   wachmistrz
podoficer sprzętowy:   plutonowy
pozostali:   koniowód
szyk patrolu
funkcyjni
zmotoryzowane środki łączności
2 gońców na motocyklach:   jednen z gońców wchodził w skład pocztu d-cy pułku, drugi był w dyspozycji d-cy plutonu łączności. Obaj gońcy byli jednak na etacie plutonu łączności.