Pułk kawalerii - Pluton przeciwpancerny z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie danych uzyskanych od Juliusza S.Tym 1) i ustaleń Janusza Wielhorskiego  2)

Pluton przeciwpancerny

Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 40 szeregowych
Uzbrojenie: 4 armaty ppanc. wz 36
39 karabinków (kbk), 2 pistolety, 37 szabel
Szyk działonu
Kolumna trójkami w/g Janusza Wielhorskiego
Janusz Wielhorski w opisie działonu podał jednego koniowoda mniej. Jego usytuowanie w szyku to moje domysły.
szyk działonu
Zapas amunicji

Zapas amunicji przewożonej na przodku to dwie jednostki ognia: 80 sztuk nabojów (16 skrzynek po 5 sztuk).

Trzecia i czwarta j.o. przetworzona była na dwóch wozach amunicyjnych są jednak wątpliwości, czy wszystkie pułki otrzymały czwarty wóz amunicyjny

Na uzbrojeniu były 3 rodzaje amunicji: przeciwpancerna, przeciwpancerno-smugowa i krusząca. Masa naboju przeciwpancernego to 1,45 kg

Inne

Prawdopodobnie nie wszystkie pułki otrzymały czwarta armatę

W/g innych źródeł 2)  w poczcie dowódcy był goniec i obserwator. Jednak pluton ppanc. pułku z reguły nie działał całością. Do szwadronów był przydzielany działon lub dwa działony, dlatego obserwator i goniec nie był konieczny.

Mając na uwadze, że dokumenty mobilizacyjne wskazują 41 żołnierzy i 16 koni zaprzęgowych 1)  jest to najbardziej prawdopodobna struktura plutonu.


 

 

  • 1) Juliusz S.Tym, korespondencja 
  • 2) Janusz Wielhorski, Seria pięciu artykułów na temat organizacji pułku kawalerii wg etatu mobilizacyjnego z września 1939, które ukazały w latach 1959 - 1968 w piśmie "Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii", (później zmiana nazwy na "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej") Materiały zebrał i dostarczył wraz z komentarzami Krzysztof Gebhardt.