Pułk Kawalerii - rekonstrukcjadowództwo pułkuszwadron liniowypoczet dowódcy szwadronu liniowegopluton liniowydrużyna dowódcy szwadronu liniowegoszwadron ckmpoczet dowódcy szwadronu ckmpluton ckm na jukachpluton ckm na taczankachdrużyna dowódcy szwadronu ckmpluton łącznościpluton przeciwpancernydrużyna pioniersko-gazowapluton kolarzyszwadron gospodarczydowództwo szwadronudrużyna dowódcy pułkukwatermistrzostwotabor ciężkitabor bojowyzaopatrzenie pułku

pułk kawalerii

Rozpoczynam serię zmian w danych o pułkach kawalerii. Związane to jest z uzyskaniem nowych danych dzięki uprzejmości ppłk Juliusza S.Tym, autora książek o kawalerii II Rzeczpospolitej.

Dotychczasowe dane opierały się na informacjach otrzymanych od nieocenionego Krzysztofa Gebhardta, opracowanych na podstawie długoletnich pracy Janusza Wielhorskiego. Dane te były zbierane głównie z relacji. Juliusz Tym oparł sie również na artykułach Janusza Wielhorskiego, ale uzupełnił te dane o dokumenty odnalezione w CAW. Dzięki tym dokumentom, odtworzył krok po kroku zmiany w etatach i uzyskał stany pokrywające się ze dokumentów mobilizacyjnych 15 Pułku Ułanów. Dlatego dane te należy uznać za wysoce prawdopodobne. Dysponując tak dokładną liczbą poszczególnych pododdziałów zdecydowałem się na ponowne rozrysowanie schematów. W niektórych modyfikacje będą minimalne (różnica jednego żołnierza w szwadronie liniowym), w innych bardzo duże.

Bardzo dziękuję ppłk Juliuszowi Tym, za udostępnienie swoich opracowań i weryfikację danych. Pododdziały zweryfikowane są pogrubione.

• dowództwo pułku
• szwadron liniowy
– poczet dowódcy
– pluton liniowy
– drużyna dowódcy szwadronu
• szwadron ckm
– poczet dowódcy
– pluton ckm na jukach
– pluton ckm na taczankach
– drużyna dowódcy szwadronu
• pluton łączności
• pluton ppanc.
• drużyna pioniersko-gazowa
• pluton kolarzy
• szwadron gospodarczy
– dowództwo szwadronu gosp.
– drużyna gospodarcza
• kwatermistrzostwo
– tabor ciężki