Pułk Kawalerii - rekonstrukcjadowództwo pułku szwadron liniowy poczet dowódcy szwadronu liniowego pluton liniowy drużyna dowódcy szwadronu liniowego szwadron ckm poczet dowódcy szwadronu ckm pluton ckm na jukach pluton ckm na taczankach drużyna dowódcy szwadronu ckm pluton łączności pluton przeciwpancerny drużyna pioniersko-gazowa pluton kolarzy szwadron gospodarczy dowództwo szwadronu drużyna dowódcy pułku kwatermistrzostwo tabor ciężki tabor bojowy zaopatrzenie pułku

pułk kawalerii

Rozpoczynam serię zmian w danych o pułkach kawalerii. Związane to jest z uzyskaniem nowych danych dzięki uprzejmości ppłk Juliusza S.Tym, autora książek o kawalerii II Rzeczpospolitej.

Dotychczasowe dane opierały się na informacjach otrzymanych od nieocenionego Krzysztofa Gebhardta, opracowanych na podstawie długoletnich pracy Janusza Wielhorskiego. Dane te były zbierane głównie z relacji. Juliusz Tym oparł sie również na artykułach Janusza Wielhorskiego, ale uzupełnił te dane o dokumenty odnalezione w CAW. Dzięki tym dokumentom, odtworzył krok po kroku zmiany w etatach i uzyskał stany pokrywające się ze dokumentów mobilizacyjnych 15 Pułku Ułanów. Dlatego dane te należy uznać za wysoce prawdopodobne. Dysponując tak dokładną liczbą poszczególnych pododdziałów zdecydowałem się na ponowne rozrysowanie schematów. W niektórych modyfikacje będą minimalne (różnica jednego żołnierza w szwadronie liniowym), w innych bardzo duże.

Bardzo dziękuję ppłk Juliuszowi Tym, za udostępnienie swoich opracowań i weryfikację danych. Pododdziały zweryfikowane są pogrubione.

• dowództwo pułku
• szwadron liniowy
– poczet dowódcy
– pluton liniowy
– drużyna dowódcy szwadronu
• szwadron ckm
– poczet dowódcy
– pluton ckm na jukach
– pluton ckm na taczankach
– drużyna dowódcy szwadronu
• pluton łączności
• pluton ppanc.
• drużyna pioniersko-gazowa
• pluton kolarzy
• szwadron gospodarczy
– dowództwo szwadronu gosp.
– drużyna gospodarcza
• kwatermistrzostwo
– tabor ciężki