Pułk kawalerii - Szwadron liniowy z 1939Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

poczet dowódcy pluton liniowy drużyna dowódcy szwadronu

szwadron liniowy

Etat
Stan osobowy: 4 oficer, 108 szeregowych
Uzbrojenie: 4 rkm, 3 kb ppanc w.35, 95 karabinków (kbk), 13 pistoletów, 98 szabel
Wyposażenie: 1 kuchnia polowa, 5 wozy taborowe
101 koni wierzchowych, 16 koni taborowych