Struktura pułku piechoty z września 1939pluton łączności (pułkowy)pododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdziałpododdział

pułk piechoty

Kompanie były numerowane w ramach pułku, oddzielnie kompanie liniowe, oddzielnie kompanie c.k.m.
i tak:
I baon: kompania 1, 2, 3 i 1 kompania CKM
II baon: kompania 4, 5, 6 i 2 kompania CKM
III baon: kompania 7, 8, 9 i 3 kompania CKM

plutony numerowano liczbami rzymskimi w ramach kompanii (od I do III), a drużyny cyframi arabskimi (od 1 do 9).