Pułk piechoty - Drużyna gospodarcza kompani zwiadowczej z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhard - opracownie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników oraz informacje od Piotra.

drużyna gospodarcza

Etat
Stan osobowy: 5 podoficerów, 10 szeregowych
Uzbrojenie: 10 karabinków (kbk), 5 pistoletów
Wyposażenie: kuchnia polowa z zestawem kuchennym i żywnością, wóz przykuchenny z żywnością, wóz kancelaryjno-bagażowy, wóz furażowy, wóz amunicyjny
12 koni taborowych, 3 rowerów
uwagi

W/g Kryska Karskiego obsada kuchni była pomniejszona o jednego kucharza i kuchnia była dwukonna. Takie kuchnie istniały w wp, ale na razie utrzymam kuchnię czterokonną i pełną obsadę dopóki nie zbadam tematu dokładniej.

Krzysztof sugeruje, że w drużynie gospodarczej znajdował się podkuwacz.