Pułk piechoty - Kompania strzelecka z 1939pododdziałpododdziałpododdziałpododdział

kompania strzelecka

Etat
Stan osobowy: 4 oficerów, 31podoficerów, 191 szeregowych, razem 226 ludzi.
Uzbrojenie:

9 r.k.m., 3 granatniki 46mm, 138 karabinów z bagnetem, 61 karabinków z bagnetem, 5 pistoletów, 18 bagnetów; Uwagi: 1) broń osobista oficerów nie figurowała w etacie, 2) w rzeczywistości było 135 kb a strzelcom wyborowym przydzielono 3 kb p-panc. wz.35, które nie zostały wpisane do etatu ze względu na utajenie tej broni.

Wyposażenie: 4 biedki, 1 kuchnia polowa 4-konna, 3 wozy taborowe
  1 koń wierzchowy d-cy kompanii, 14 koni taborowych-pociągowych (w tym 4 mierzyny zaprzęgane do biedek), razem: 15 koni
d-ca kompanii wyposażony był w busolę kierunkową i lornetkę