Pułk piechoty - Pluton łączności dowództwa baonu strzeleckiego z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska-Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota".

pluton łączności

Zobacz:  Wszystkie informacje o sprzęcie łączności można znaleźć na www.rkd.prv.pl

 

Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 8 podoficerów, 37 szeregowych
Uzbrojenie: 44 karabinki z bagnetem, 1 pistolet, broń osobista oficera (nie ujęta w etacie)
Wyposażenie: 1 wóz specjalny łączności, 4 biedki w tym 3 telefoniczne i 1 radiowa (ogumiona), sprzęt łączności (patrz niżej)
6 konie kategorii: "taborowe-pociągowe" (w tym 4 mierzyny zaprzęgane do biedek), 6 rowerów
Wyposażenie specjalistyczne indywidualne:
patrol telefoniczny:

Wyposażenie telefoniczne plutonu składało się z pięciu zestawów patrolowych III-35/1 i III-35/2, w każdym zestawie 2 aparaty telefoniczne, 2 zwijaki, 7 bębnów na kabel, oraz 4500m kabla pojedynczego typu "B". Dwa zestawy były przewożone wozem specjalnym łączności przy 1-ym patrolu, pozostałe trzy zestawy przewożono biedkami. Ponadto pluton dysponował 1 łącznicą 10-liniową przewożoną na wozie specjalnym. Pluton budował sieć łączności z 4 stacjami i 1 centralą telefoniczną. Łączna długość sieci to ok. 18 km (z 22,5km kabla należało odliczyć 20% na "zwisy").

Wszyscy żołnierze patrolu z wyjątkiem woźniców byli w jednej specjalności wojskowej "telefonista". Telefoniści ze względu na podział zadań w patrolu byli pod względem funkcjonalnym doraźnie dzielelni na zwijakowego, rękawicowego (zwanego też kablowym) i tyczkowego. Podział nie jest zaznaczony w etatach. Każdy telefonista powinien umieć wykonywać wszystkie funkcje przewidziane zakresem prac patrolu.

d-cy patrolu: aparat telefoniczny
zwijakowy: zwijak do kabla z bębnem, 2 lub 3 bębny z kablem na noszaku na plecach
rękawicowy: rękawica skórzana jednopalcowa, torba narzędziowa
tyczkowy: rososzka ma tyczce

patrol radiowy: d-cy patrolu: teczka na akta stacyjne
radiotelegrafista: odbiornik, skrzynka bateryjna (tornistrowa), antena 2,5m, słuchawki (w marszu jedzie na biedce radiowej)
prądnicowy: nadajnik, prądnica w skrzynce tornistrowej
patrol łączności z lotnikiem: d-cy patrolu: teczka na akta stacyjne
2 sygnalistów: zestaw płacht, zestaw przekazywacza
patrol łączności świetlnej: d-cy patrolu - sygnalista: teczka na akta stacyjne, zestaw migacza
sygnalista - prądnicowy: skrzynia bateryjna, prądnica
patrol kolarzy: goniec: rower
wóz sprzętowy:

W przypadku braku wozu specjalnego, należało zastosować wóz taborowy. Wówczas dowódca patrolu podczas jazdy przewoził łącznicę telefoniczną na kolanach (aby chronić od wstrząsów).
na wozie: łącznica 10-liniowa, 2 zestawy III-35, tyczki podporowe, sprzęt dla patroli sygnalizacji świetlnej, zapasowe baterie, części zapasowe, zapasowe bębny na kabel telefoniczny (każdy patrol miał 7 bębnów, w tym 1 zapasowy).