Poczet dowódcy kompanii zwiadowców

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota".

kompania zwiadowców

Etat
Etat: 1 podoficer, 6 szeregowych
Uzbrojenie: 5 karabinków (kbk), 2 pistolety
Wyposażenie: 1 koń wierzchowy, 6 rowerów
Uwagi

Informacje na temat kompani zwiadowców są mało udokumentowane.
Rekonstrukcja ta powstała głównie na podstawie artykułu Kryska Karskiego. Zagadką jest etat 2 telefonistów. Nie potrafię znaleźć dla nich "zastosowania". Możliwe, że mogli podsłuchiwać linie nieprzyjaciela lub wyszukiwali własne linie (stare), możliwe do wykorzystania, albo wpinali się do własnych linii w celu uzyskania łączności
W/g Kryska Karskiego sanitariusz nie miał roweru lecz przemieszczał się na wozie taborowym.

Inna rekonstrukcja

Ze swojej strony Krzysztof Gebhardt proponuje skład pocztu, który jest wzorowany na standardowym poczcie d-cy kompanii w piechocie, z uwzględnieniem specyficznych warunków kompanii zwiadowców. Przede wszystkim przywraca etat trębacza, który wydawał się obowiązkowy we wszystkich kompaniach.

kompania zwiadowców