Pułku piechoty - 1939 - Pluton przeciwgazowy (Etat nr 6)Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

 

Charakterystyka etatu

Przed 1936 rokiem w kompaniach k.m. i b.t. istniały patrole przeciwgazowe, a w batalionach były wozy do przewozu sprzętu p-gaz z należnościami kompanijnymi. Pułkowy pluton przeciwagazowy istniał, lecz miał stosunkowo mało sprzętu. W nowej organizacji specjaliści przeciwgazowi zostali skoncentrowani tylko na poziomie pułku, dostali jednak znacznie większy tabor. Każda drużyna plutonu mogła działać samodzielnie i wspierać jeden batalion strzelecki. Pozostały sprzęt przeciwgazowy pułku został prawdopodobnie rozdzielony na wozy amunicyjne w kompaniach. 

Pluton podlegał gospodarczo kompanii gospodarczej (etat nr 3).

Wcześniejszą rekonstrukcję opracowaną przez Krzysztofa Gebhardta można zobaczyć na postronie rekonstrukcja

1. Dowódca plutonu

etat:

 • dowódca plutonu - kapitan/porucznik, pistolet osobisty, koń wierzchowy
 • ordynans osobisty - 1 strzelec, 1 karabinek z bagnetem
dowódca kompani ordynans osobisty z koniem
2. Poczet dowódcy

etat:

 • zastępca dowódcy - sierżant, 1 pistolet skarbowy
 • goniec - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem
 • patrol zwiadowców gazowych - 1 kapral, 2 st. strzelców, 1 strzelec, 4 kbk z bagnetem
zastępca dowódcy goniec    
dowódca patrolu zwiadowca gazowy zwiadowca gazowy zwiadowca gazowy
3. Drużyny
1-wsza drużyna

etat:

 • dowódca drużyny - plutonowy, 1 kbk z bagnetem
 • zastępca dowódcy - kapral, 1 kbk z bagnetem
 • 9 strzelców - 2 st. strzelców, 7 strzelców, 9 karabinków z bagnetem
 • 1 woźnica - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem, 2 konie taborowe-pociągowe, 1 wóz taborowy
dowódca drużyny zastępca dowódcy st. strzelec st. strzelec wóz taborowy
strzelec strzelec strzelec strzelec
strzelec strzelec strzelec  

zawartość wozu:

 • skrzynia z ubraniami (13 par butów, 20 par rękawic, 10 ubrań ochronnych)
 • skrzynia transportowa długa (studnie abisyńskie)
 • skrzynia transportowa krótka (zestaw zunifikowany do odkażania terenu: 10 bębnów z wapnem a 40kg, zbiornik na wodę, syrena)
2-ga druzyna jak 1-wsza
3-cia druzyna jak 1-wsza
4. Tabor

etat:

 • 3 woźniców - 3 strzelców, 3 kbk z bagnetem, 6 koni taborowych-pociągowych, 3 wozy taborowe,
wóz taborowy wóz taborowy wóz taborowy

zawartość wozów:

 • 1 wóz na materiał zaczepny: 4 skrzynie z minami MS po 4 miny każda
 • 1 wóz na materiał zapasowy dla drużyn: 4 aparaty Draegera, 2 skrzynie z ubraniami (jak drużynowe), 20 świec plecakowych, 7 bębnów wapna, syrena, woltomierz z wykrywaczami (4 pudełka po 16 wykrywacze)
 • 1 woz z zapasowym zestawem drużynowym (jak wóz drużynowy)
Razem pluton przeciwgazowy
Stan osobowy:
oficerów: 1 kapitan/porucznik;
podoficerów: 8 1 sierżant, 3 plutonowych, 4 kaprali;
szeregowców: 38 8 st.strzelców, 30 strzelców.
razem: 47
Uzbrojenie: 45 kbk z bagnetem;
1 pistolet skarbowy;
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji plutonu;
Wyposażenie: 6 wozów parokonnych
Konie:

1 koń wierzchowy,

12 koni taborowych-pociągowych,

razem 13 koni.

W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości (6), a etat zwiększyć tylko o 3 strzelców-woźniców i 3 kbk z bagnetem. Reszta woźniców ze składu drużyn

 

 • *) rysunki Marek Gabryszuk