Samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych - 1939Opracowali: Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk
Informacje przekazane przez Rafała Białkowskiego [1], ppłk K. M. Gaja [2]

Etat kompanii
pododdział stan osobowy: uzbrojenie:
of. pdf. szer. razem pist. of. TK-3/TKS(nkm) TK-3/TKS(ckm) ckm wz.25 kbk wz.98 pist. wz.35
dowódca 1 1 3 5 1   1   2 2
poczet dowódcy   4 11 15         12  
drużyna łączności   2 7 9         9  
I pluton czołgów 1 7 7 15 1 2 4   2 12
II pluton czołgów 1 7 7 15 1 2 4   2 12
pluton gospodarczy 1 13 18 31 1      1 26 5
razem 4 34 53 91 4 4 * 9 1 53 31
Oficerowie:  kapitan, kapitan/porucznik, 2 porucznik/podporucznik
Podoficerowie:  st. sierżant, 5 sierżantów, 9 plutonowych, 19 kaprali
Szeregowcy:  17 st. pancernych, 36 pancernych

uwaga

W n.k.m. wzór 38 zdołano przezbroić czołgi tylko w 2 kompaniach.

Lista Samodzielnych Kompanii Czołgów Rozpoznawczych
Lp Jednostka Typ czołgów Jednostka mobilizująca Podporządkowanie
TK-3/TKF TKS
km nkm km nkm
1 11 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych *)     9 4**) Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa
2 31 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych     13   7 Batalion Pancerny 25 DP
3 32 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych     13   7 Batalion Pancerny 10 DP (?)
4 41 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       10 Batalion Pancerny 30 DP
5 42 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       10 Batalion Pancerny Kresowa BK
(nie mylić ze szwadronem dywizjonu pancernego)
6 51 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       5 Batalion Pancerny 21 DPGór.
7 52 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       5 Batalion Pancerny GO "Śląsk"
8 61 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych     13   6 Batalion Pancerny Obwód Armii "Kraków"
później 1 BGór.
9 62 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych     13   6 Batalion Pancerny 20 DP
10 63 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych     13   6 Batalion Pancerny 8 DP
11 71 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       1 Batalion Pancerny 14 DP
12 72 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       1 Batalion Pancerny 17 DP
od 1 IX - 26 DP (?)
13 81 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       8 Batalion Pancerny 15 DP
14 82 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       8 Batalion Pancerny 26 DP (?)
15 91 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       4 Batalion Pancerny 28 DP (?)
16 92 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 13       4 Batalion Pancerny 10 DP (?)
17 101 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych *)     9 4 2 Batalion Pancerny 10 BK

*) Istnieją pewne wątpliwości, czy kompanie 11 i 101 sfomowano według etatów kompanii samodzielnej. Cześć opracowań podaje etat identyczny ze składem szwadronu czołgów wchodzącego w skład dyonu pancernego. Sprawa do wyjaśnienia.

**) Możliwe, że kompania miala tylko 2 czolgi z n.k.m. i 11 czołgów z c.k.m.

Samodzielne Kompanie Czołgów Rozpoznawczych skreślone z mobilizacji w 29 lipca 1939 roku ***)
Lp Jednostka Jednostka mobilizująca
1 21 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 12 Batalion pancerny
2 22 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 12 Batalion pancerny
3 23 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych 12 Batalion pancerny

***) Rozkaz Oddz. I SG L.3987/mob.39

uwaga:

Personel i sprzęt samochodowy ze skreślonych kompanii posłużył do sformowania 21 bczl, wyposażonego w czogi R 35.
Czołgi TKS miały zostać (częściowo) przekazane do formowanej Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, a reszta do dyonów pancernych na wymianę sprzętu zużytego, lub w następnej kolejności do szkolenia (L.dz. 3728/Mob. z 14 lipca 1939 r. O.I. SG "Zmiany w O.de B. mob. broni panc. - zamierzenia").
Udokumentowany jest fakt przezbrojenia 14 czołgów TKS z Łucka w nkm 20mm (L.3148/tjn. Mat.39. II. eksp.).

 

  • [1] Rafał Białkowski – tabele z etatami ogólnymi, wraz z komentarzami
  • [2] Krzysztof M. Gaj – dane zawarte w MiF nr31, z poprawkami po odnalezieniu etatów w CAW – korespondencja, forum dws, wikipedia
  •  ¤  rysunki Marek Gabryszuk